I år har vi valt att göra en för oss helt ny typ av bok; större, i färg, stora bilder och med häftig layout. Tack Liselotte Jarnerup Nilsson för ditt fina arbete. Som vanligt innehåller boken många artiklar med stor variation. Syftet med boken är att sprida kunskap om Hultsfreds historia men vi vill också lyfta fram sådant som hänt helt nyligen eller pågår just nu. Försäljningen startar 1 advent, skyltsöndagen, på Gågatan i Hultsfred. Därefter kan man köpa den hos Stefan i  Hultsfreds forskarstuga, föreningshuset, Knektagården, telefon 0495- 104 20.