Om oss

I tider av oro blir bandet med det förgångna alltid en styrka, och i våra dagar då så många samhällsförhållanden omstöpas blir traditionens vidmakthållande nödvändigare än någonsin. I sin mån vill Hultsfreds hembygdsförening verka för hembygdskunskap och hembygdskärlek på modern grund och hoppas i denna sin strävan på bistånd av allt bygdens folk, gamla och unga.
Janne Larsson 1949
Det är märkligt hur väl Janne Larssons ord står sig än i dag

Hultsfreds hembygdsförening bildades 28 april 1925. Verksamheten var från början koncentrerad till Hembygdsfesten eller Smålandsdagen, som den senare kom att heta.

Medlemsavgiften är 100 kronor per år och person.
Avgiften betalas på bankgiro 262-3296
Glöm inte att ange namn och adress.