Storhetstiden

HultsfredsHus storhetstid inträffar från 1965 till 1973. Under denna tidsperiod levereras varje år mer än tvåtusen hus med 1969 som toppår då inte mindre än 3 174 husenheter lämnade fabriken. En stor del av dessa hus gick till Danmark (ca 20%) och den andelen skulle komma att öka markant de närmast följande åren. Den totala årsomsättningen är 1969 var 118 858 000 kronor och antalet anställda 932 personer. Högsta antalet anställda hade HultfredsHus 1970 med 1 062 personer. Av dessa var 676 anställda ute i fabrikerna.

Det kanske inte var så konstigt att HultsfredsHus fick en av sina hustyper utsedd till ”Årets hus” av tidningen Allt i Hemmet. Så här så det huset ut i planritning:

Utsett till Årets Hus