Andersbostugan

Andersbo var den första byggnaden som flyttades till hembygdsparken. Den var en backstuga under Ekebergs gård och uppfördes i mitten av 1850-talet av Anders Larsson från Vena.

Stugan låg i norra delen av Hultsfred invid nuvarande Andersbovägen och har gett gatan dess namn. Eftersom stugan låg under Ekebergs gård betydde det att de som bodde i stugan hade plikt att göra ett antal dagsverken årligen på gården mot att få bostad. Så var torparsystemet.
Stugan är ett exempel på hur backstugusittare och dagsverkare bodde, en knuttimrad ryggåsstuga bestående av ett enda rum, ett litet kök och en farstu.

En backstuga var en mycket enkel stuga ursprungligen byggd in i en backe eller mot ett berg som fick utgöra den bakre väggen, men även mindre torpstugor kallades backstuga.

ur Torp och backstugor i Hultsfredstrakten av Rune Frode:
Nr 44 Andersbo, backstuga
Terrängbeskrivning: Av stugan eller dess omgivning finns inga lämningar kvar, beroende på att platsen där stugan låg numera är bebyggd med egnahemsvillor.
Andersbo var en backstuga under Ekeberg och uppfördes i mitten av 1850-talet av Anders Larsson född i Vena sn den 6 juni 1793, gift med Sara Maja Persdotter född i Mörlunda sn den 9 juni 1794. Stugan fick säkert namnet efter den första ägaren Anders Larsson.
Enligt HFL 1860-71 bodde i Andersbo Nils Andersson född i Fallhult, Vena den 1 mars 1811, gift med Stina Greta Carlsdotter född i Vena sn den 26 januari 1815. Dottern Stina Lisa (Kristin) född 1837 bodde i Andersbo fram till 1920-talet.
Nils Andersson ägde tillsammans med sin maka Ekebergs gård (Garnfeldt), men på grund av hans stora begivenheter på starka drycker, sades det att han bar ner sin gård till Gästgiveriet i Hulingsryd.
De sista som bodde där var Oskar Jonsson född i Gröndal med sin hustru Selma Collin, dotter till husaren Collin i Åkarp. Inneboende var där en tid Samuel Falk efter sin hemkomst från Amerika.
I Andersbo bodde ett originellt par, han hette Hultgren (förnamn okänt) och hans hustru hette Kristina. Han gick under namnet Andersbogubben. De hämtade ofta mat som blev över vid kokhusen på Hultsfreds slätt och han blev många gånger föremål för beväringarnas skämt och dumma tilltag. Han gick omkring i avlagda militärkläder och var iförd en lortig trekantshatt.
1925 köpte Hultsfreds Hembygdsförening stugan av Fridolf Jonsson, Hulingsryd och år 1934 flyttades den till sin nuvarande plats i Hembygdsparken.

Stugan på sin ursprungliga plats vid nuvarande Andersbovägen i Hultsfred