Historisk beskrivning över delar av Hultsfreds tätort
En komprimerad historik sammanställd för att ingå i ”Fördjupad översiktsplan över del av
norra Hultsfreds tätort 2004” av Katarina Genberg

Länk till Historisk beskrivning av Hultsfred NO