Historik

Hultsfreds Träförädling bildades 1913. Tillsammans med Smålandsexport i Hultsfred startade man tillverkning av monteringsfärdiga småhus.
Efter en konkurs fortsatte hustillverkningen 1928 under namnet 
Standard-hus på Hultsfreds norra industriområde. Hultsfreds TräförädlingStandardhus och Svenska Idealhus övertogs på 1940-talet av Södra Skogsägarna. De tre företagen slogs samman och 1960 antogs namnet Hultsfreds-Hus.
IKEA:s grundare Ingvar Kamprad var under en kortare tid anställd på Hultsfreds-Hus. Den kända inredningsarkitekten Lena Larsson var med vid någon av Hultsfreds-Hus marknadsföringar av huset kallat Smålänningen.

Fortsättning följer…

22 mars 1956 Tillverkningen av fiberplank har kommit igång. 22 hus har sålts till Ekebergsområdet i Hultsfred

25 juni 1957 –  HultsfredsHus är nu störst i Sverige vad gäller monteringsfärdiga trähus. Årets prognos är 950 hus.

Arkitekter:
Karl-Erik Ericson, 
Georg Barta mfl.
Karl-Erik Ericson, Arkitekt SAR var var anställd under många år och den arkitekt som låg bakom de flesta husen.

Tekniska chefer/ritkontorschefer:
Carl Garstedt, Tore Falkenhaug, David Ernst, Bertil Nilsson mfl.

Tage Högrell var civilingenjör och driftchef på Hultsfreds-Hus åren 1957-69.

Marknadschefer:
Bo Djurberg, Jan Erik Robért, 

Ingenjör/Konstruktör:
Tore Falkenhaug, förmodligen en av Sveriges kunnigaste om trähantering och dess egenskaper och funktion framför allt när det gäller småhustillverkning.

Att ritarna på HultsfredsHus var skickliga framgår av denna bild, ett hus i perspektiv som överskådligt visar ett hus uppbyggnad i detalj!