4

Ladugården

Ladugården tillhörde torpet Blomsberg under Hammarsebo by.

Den rymmer tre bås för kor, får och kalvkätte samt vagnslider.
Tröskvandringen på ladugårdens baksida kommer från Rostorps gård i Pelarne.
Familjen Elmér var de sista som brukade Blomsberg, de flyttade därifrån 1910.
Ladugården flyttades till Hultsfreds Hembygdspark 1946. Den skänktes till Hembygdsföreningen av Hilding Franzén i Hammarsebo.

 

ur Torp och backstugor i Hultsfredstrakten av Rune Frode:
Nr 13 Blomsberg, Torp
Terrängbeskrivning: Lämningar av murstock och en stor matkällare finns kvar. Åkermarken är planterad med gran sedan matjorden blivit borttagen.
Johannes Blomqvist från Smebo under Entsebo född den 26 augusti 1780, död den 31 maj 1860, var ägare till en gård i Hammarsebo (Hilding Franzéns gård, nuvarande ägare är Domänverket). Han lät bygga Blomsberg någon gång på 1850-talet.
Enligt HFL 1861 -70, 1875-82 bodde i Blomsberg torparen Per Magnus Persson född i Lönneberga sn den 9 maj 1837 och hans hustru Hilda Lovisa Jonsdotter född i Gårdveda sn den 5 juni 1836. De hade tre barn.

Från Målilla till Blomsberg kom i slutet av 1890-talet familjen Elmér. Således bodde här vid den tiden torparen Nils Fredrik Elmér född den 26 januari 1868 och hans hustru Sofia född den 28 september 1877. Elmér tjänstgjorde i Målilla som Fjärdingskarl, det vill säga extravakt när järnvägen byggdes mellan Målilla och Vetlanda. Rallarna kunde vara lite besvärliga ibland och då behövdes det lite extra polisförstärkning.

Familjen Elmér flyttade från Blomsberg till Fruktkullen den 14 mars 1910. De var de sista som brukade Blomsberg.

Ladugården på sin ursprungliga plats i Blomsberg