Utmärkelser

Hultsfreds kommuns miljö- och byggnadspris 2001

Motiveringen lyder:

Hultsfreds hembygdsförening erhåller 5 000 kronor för förtjänstfull dokumentering samt flyttning och återuppförande av den så kallade Norrhults-stugan (enkelstuga, f d bostadshus, Norrhult 1:6). Byggnaden har återuppförts i hembygdsparken. Nybyggnad av vedbod och torrdass samt anläggande av tidstypisk gårdsmiljö kompletterar byggnaden. Genom sin insats har hembygdsföreningen bevarat byggnadens yttre samt erhållit ändamålsenliga lokaler. Nybyggnaderna har anpassats till den äldre byggnaden i form, färg och storlek. Hembygdsföreningen visar genom sin insats en väg till bevarande av äldre byggnader och miljöer.

Föreningen Arbetarkulturs Kulturpris 2006

För långvarigt arbete i lokala historiens tjänst.

Hultsfreds kommuns kulturstipendium 2009

Motiveringen lyder:
Årets kulturstipendium går till en förening med så väl bredd som spets. Vi säger grattis till mottagaren av 2009 års kulturstipendium – Hultsfreds Hembygdsförening.

Med stor kunskap och lika stort engagemang utför föreningen, genom att levandegöra och värna om vår hembygds kulturarv, en kulturgärning som är i ständig utveckling. Traditionellt hantverk, lokalhistoria och vurmande för veteranfordon är bara några av de områden som ryms inom föreningens omfattande verksamhet. Dåtid förenas med nutid och framtid, då Hultsfreds Hembygdsförening för traditioner från olika tidsepoker vidare till nya generationer.

Hedersmedlemmar

Inger Bernsholt 2023
Sven Nyberg 2022
Lorraine Wacker 2022
Gunilla Fransson 2022
Kerstin Nyström 2022
Sune Fransson 2021
Katarina Genberg 2021
Nils Erlandsson 2019
Marianne Lindvall 2019
Karl-Eric Dunhage 2019
Georg Karlsson 2018

Marit Falkenhaug 2015
Nils Svensson 2015
Bert Svensson 2013
Stina Burström 2013
Harald Nilsson 2012
Rolf Mauritzson 2010
Britta Ekström 2008
Nisse ”Hugo” Karlsson 2008

Margareta Martinsson 2007
Karl-Erik Persson
Stina Högsell 2001
Henning Karlsson 2000
Erik Lehman 1947
Erik Nyblom 1947
Gottfrid Karlsson 1947
Eric Björk 1946
Nils S Larsson 1946
Hilding Fransén 1945
Alfred Werner 1943
Arvid Sandell 1943

Sverigediplom och
Sveriges Hembygdsförbunds förtjänstnål med lagerkrans

Britt-Marie Sällqvist 2023
Sune Fransson 2021
Inger Bernsholt 2021
Jan Karlsson 2018
Ove Klingstedt 2018
Stefan Helgesson 2017
Karl-Enar Gunnarsson 2016
Marianne Lindvall 2016
Lorraine Wacker 2015
Barbro Svensson 2015
Britt-Marie Schwab 2015

Marit Falkenhaug 2014
Mats Stenström 2014
Nisse Svensson 2013
Sven-Olof Wacker 2013
Arne Nilsson 2013
Margareta Martinsson 2012
Maj-Britt Svensson 2011
Katarina Genberg 2010
Georg Karlsson 2009
Thorbjörn Svahn 2008
Stina Burström 2007

Nisse ”Hugo” Karlsson 2007
Bert Svensson 2007
Harald Nilsson 2007
Karl-Erik Dunhage 2007
B Yngve Bergquist 2007
Rune Frode 1995
Henning Karlsson 1993
Ture Högsell 1993

Kalmar läns Hembygdsförbunds förtjänstdiplom

Lotta Weinfors 2023
Inger Larsson 2023
Kerstin Nyström 2023
Hans-Gunnar Gustafsson 2019
Lena Ewenson 2019
Lars NIlsson 2018
Mia Wallerström 2018
Sandra Örmander 2017
Gunilla Fransson 2017
Margareta Konradsson 2017
Jonny Ebbesson 2017
Lars Karlsson 2017
Sven Nyberg 2017
Åke Nilsson 2017
Percy Johansson 2017
Sören Adofsson 2017
Olof Carlson 2016
Monica Örmander 2016
Mats Örmander 2016

Britt-Marie Sällqvist 2015
Sune Fransson 2015
Inger Bernsholt 2015
Jan Karlsson 2014
Nils Erlandsson 2014
Ove Klingstedt 2014
Karl-Enar Gunnarsson 2012
Marianne Lindvall 2012
Lorraine Wacker 2011
Stefan Helgesson 2011
Marit Falkenhaug 2010
Britt-Marie Schwab 2010
Barbro Svensson 2010
Sven-Olof Wacker 2010
Mats Stenström 2009
Nisse Svensson 2009
Britta Ekström 2009
Maj-Britt Svensson 2008
Arne Nilsson 2008
Margareta Martinsson 2008
Katarina Genberg 2008

Maj-Britt Svensson 2008
Arne Nilsson 2008
Margareta Martinsson 2008
Katarina Genberg 2008
Georg Karlsson 2007
B Yngve Bergquist 2007
Thorbjörn Svahn 2004
Stina Burström 2004
Nisse ”Hugo” Karlsson 2004
Karl-Eric Dunhage 2000
Bert Svensson 2000
Karl-Erik Persson 2000
Harald Nilsson 2000
Stina Högsell 2000
Erik Carlsson 1995
Rune Frode 1995
Henning Karlsson 1989
Ture Högsell 1989

Sveriges Hembygdsförbunds förtjänstnål

Eva Körner 2023
Lotta Weinfors 2021
Ulrika Larsson 2021
Ove Persson 2021
Sune Gustafsson 2019
Hans Nilsson 2019
Anders Mörnvall 2019
Inger Larsson 2019
Kerstin Nyström 2019
Kalle Zirath 2019
Svenne Rooth 2017
Margaretha Helander 2017
Christer Örmander 2016
Lennart Beijer 2015
Ulrika Örmander 2015
Lena Ewenson 2014
Sören Adolfsson 2014
Irene Fungbrandt 2013
Brigitte Pettersson 2013
Sven Granevik 2012
Magnus Nilsson 2012
Helene Olsson 2012
Ulla Pereira Jansson 2012
Roland Henriksson 2011
Tommy Johansson 2011
Inger Bernsholt 2011
Britt-Marie Sällqvist 2011
Dagny Karlsson 2011
Sven-Olof Tuvesson 2011
Hans Gunnar Gustafsson 2011
Gert Andersson 2011
Anders Lönn 2011

Sven-Olof Karlsson 2010
Kerstin Nilsson 2010
Olof Carlson 2010
Torbjörn Broms 2010
Gunilla Broms 2010
Jan Lönn 2010
Maria Burström 2010
Jan Karlsson 2009
Per-Paul Lundqvist 2009
Sune Fransson 2009
Gunilla Fransson 2009
Ove Klingstedt 2009
Sven Nyberg 2009
Karl-Enar Gunnarsson 2009
Anna-Britt Norbeck 2009
Margareta Conradsson 2009
Barbro Svensson 2008
Christer Rosén 2008
Kenneth Rosén 2008
Maj Svensson 2008
Eivor Alexandersson 2008
Lennart Svensson 2008
Stefan Helgesson 2008
Gun-Britt Olsson 2008
Britt-Marie Schwab 2008
Gun-Britt Nilsson 2008
Marianne Lindvall 2008
Nils Svensson 2007
Mats Stenström 2007
Lena Stenström 2007
Sven-Olof Wacker 2007
Lorraine Wacker 2007

Anne-Marie Nilsson 2007
Rolf Mauritzson 2007
Wainy Mauritzson 2007
Arne Nilsson 2007
Britta Ekström 2007
Sonja Karlsson 2007
Nils Erlandsson 2007
Mia Wallerström 2007
Katarina Genberg 2007
Marit Falkenhaug 2007
Bengt Brandt 2007
Georg Karlsson 2004
Nils-Inge Svensson 2004
Nils Erlandsson 2003
B Yngve Bergquist 2003
Birgitta Söderström 2003
Margareta Martinsson 2002
Nisse ”Hugo” Karlsson 2002
Ingvar Karlsson 2002
Valde Petterson 2002
Thorbjörn Svahn 2002
Stina Burström 2002
Maj-Britt Svensson 2000
Bert Svensson 1995
Karl-Erik Persson 1995
Erik Karlsson 1995
Håkan Eriksson 1995
Karl-Eric Dunhage 1995
Karl-Erik Olsson 1995
Sune Johansson 1995 (postumt)
Rune Frode 1990
Henning Karlsson 1985
Ture Högsell 1985