Kalmar regemente på Hultsfreds slätt

Hultsfreds slätt är landets mest kända övningsplats. Det var här Mobergs Rasken exercerade och det var här Emil i Lönneberga levde loppan.

Gustav IV Adolfs beslut att förlägga Kalmar Regementes fasta övningsplats till Hultsfreds Slätt fick en avgörande betydelse för framväxten av samhället Hultsfred. Utan regementet skulle knappast järnvägarna ha dragits hit och därmed möjliggjort utvecklingen av industrier och samhälle.

Kalmar Regementet grundades redan 1623 i Kalmar.

Karl XI beslöt 1680 att varje överste skulle hålla kompanimöten minst en gång i månaden. En gång om året skulle hela regementet dras samman på ”en slät och tjänlig plats” och kampera där i 14 dagar.
Första gången Kalmar regemente övade på Hultsfreds Slätt var 1685 men den fasta övningsplatsen var Staby vid Högsby. Tre år senare den 22 augusti 1688 tog Karl XI in på Hulingsryds gästgivargård för att dagen därpå inspektera regementet på Slätten. Han lär då ha begärt att man skulle uppföra en s.k. stjärnskans. ”Karl XI skans” ligger i talldungen mellan Ö. Långgatan, Folkparksvägen och Hjälmstigen.

Under Karl XII (1697-1718) fanns det inte mycket tid att öva trupp vare sig i Staby eller Hultsfred eftersom kungen ständigt låg i fält med sin här. Det berättas dock att han en gång åt middag i en lövad berså på Hultsfreds Slätt.
Anders Follings karta från 1764 över Hultsfreds Slätt vid Gnöttlerums och Klosters ägor visar ”Landsvägen från Calmar förbi Wimmerby åt Linköping.” Vägen har samma sträckning som Ö. Långgatan har idag. Bron över Silverån finns med på kartan och heter Kyrkiobro. Ännu fanns inget samhälle, men namnet Hultsfred används. Här fanns en gästgivaregård och ett skattehemman.
Regementet lämnade Högsby och hade åren 1782-1796 Mariannelund som fast övningsplats. Marken motsvarade inte kraven med sinande vattenbrunn och osund, fuktig och kall sumpmark. Regementschefen överste Carl Mörner af Tuna lät inleda förhandlingar med markägarna i Hulingsryd om att utvidga övningsområdet där. Platsen hade redan av tidigare regementschef förordats som fast övningsplats men utan gehör.

En och annan övning hade förlagts till Hultsfreds Slätt under åren och även Smålands husarer övade där vid några tillfällen.

Kalmar Regemente på Hultsfreds Slätt 1796-1918

I ett brev daterat 14 mars 1796 bifaller Gustav IV Adolf flyttningen av Kalmar Regemente från Mariannelund till Hultsfred.
I 122 år skulle Hultsfred vara centrum för Kalmar Regementes övningar.

Hultsfreds Slätt var på 1700-talet troligen bara bevuxen med låga buskar och småtallar. Några militära byggnader fanns inte förrän Kalmar Regemente permanent förlades dit. När regementet 1796 flyttades från Mariannelund till Hultsfred flyttades samtidigt en del byggnader med. 1905 fanns ungefär 60 byggnader på slätten.

När regementet flyttade från Hultsfred 1918, denna gång till Eksjö, monterades en del byggnader ner och återuppbyggdes i Eksjö. Andra byggnader revs eller såldes och återfinns på olika platser i kommunen. Numera finns endast ett fåtal byggnader kvar från tiden då slätten var mötesplats för Kalmar regemente.

1925 såldes den f d exercisplatsen till Norra Kalmar Läns Landsting, men sedan 1994 äger Hultsfreds kommun området. 1927 restes en minnessten på området.

Kalmar regementes vapen