Dalsebostugan

En mangårdsbyggnad från byn Dalsebo i Vena socken. Den är troligen uppförd på 1840-talet och utgör ett typiskt exempel på bostad för en besutten hemmansägare. Möjligen kan gården varit en så kallad ”frälsegård” vilket innebar att ägarna kunde ha vissa skatteförmåner.
Hur bodde familjen? Det var främst bottenvåningen som användes. Det stora rummet på andra våningen var en så kallad ”kalasvåning”, som användes vid bjudningar och vid stora helger. Man var sparsam med att elda i utrymmen som inte brukades permanent. I det lilla rummet bodde kanske gårdens piga men det är mycket troligt att det på gården fanns någon liten stuga för drängar och pigor.
Köket har haft en järnspis men den kom inte på plats vid uppmonteringen efter flytten från Dalsebo. Det är helt osannolikt att en så stor gård vid den här tiden saknade en riktig järnspis. Det stora rummet på nedre våningen värmdes endast av den stora öppna spisen som ju inte var särskilt effektiv. Det var varmt framför spisen men ganska kallt ute i hörnen. För att hindra golvdrag hade nog mor i huset täckt golvet med ett par lager trasmattor.
På övervåningen, i det stora kalasrummet finns idag ett museum med en mängd redskap, husgeråd, möbler och en liten skolsal med material från tidigt 1900-tal.

Stugan på sin ursprungliga plats i Dalsebo