Torp och backstugor i Hultsfredstrakten

Rune Frodes bok Torp och backstugor i Hultsfredstrakten är sedan länge slutsåld. Det är en gedigen bok på 200 sidor. För många år sedan gjordes ett inskrivningsarbete inom EU-projektet LOTUS av Linda Adolfsson, Birgitta Alm, Malin Eklund,  Jenny Fahleryd, Karin Grönstrand, Ammi Johansson och Inger Johansson.

Vi försöker att lägga ut valda delar ur boken och börjar med torpförteckningen.

 1. Krönsnäs
 2. SnarbråtenST
 3. SkävehorvaHT
 4. Högalid
 5. Liljeholmen
 6. Stjärneberg, Åkarp
 7. Fridsborg
 8. Grönlid
 9. Åryd
 10. Björkholmen
 11. Höganäs

11A. Blommedal

 1. Blomsteräng
 2. Blomsberg
 3. Hyttan
 4. Sjönäs, Hammarsebo
 5. Lundås
 6. Nydal, Hammarsebo
 7. Stumhorva
 8. Brådsjöhorva
 9. Lundtorp
 1. Ävjebäcken
 2. Danskens
 3. Hesselholm
 4. Sörebo
 5. Kullen
 6. Kalvsjömåla
 7. Kalvsjökulla
 8. Tallhem
 9. Källeberg ST
 10. Sjöholmen
 11. Abborrehorva I och II
 12. Gröndal, Silverdalen
 13. Stolpen
 14. Sandlid
 15. Skoghem
 16. Lunnen
 17. Lövhorva
 18. Källehult, Hammarsebo
 19. Samuelstorp
 20. Vestrakulla
 1. Nydal(Lumpen)
 2. Nedsjönäs
 3. Nytorp
 4. Andersbo, Hultsfred
 5. Brebo
 6. Gölebo, Hultsfred
 7. Grönhult
 8. Kulltorp
 9. Nymåla, Hammarsebo
 10. LustigholmST
 11. Strömbergs
 12. Hammarsebo gamla skola
 13. Hultenäs, Hammarsebo
 14. Kyrkemo
 15. Nynäs
 16. Nedradal
 17. Övradal
 18. Tellås
 19. Kvillerum
 20. Björkudd
 1. Tribo
 2. EkenäsST
 3. Grinderum, Hultsfred
 4. Fågelhem
 5. Gubbudden
 6. Råsbråten
 7. Stora Råsa
 8. Sjöglehult
 9. Nygård
 10. Strömsäng
 11. Fågelvik
 12. Lilla Råsa
 13. Heddas
 14. Strömsholm
 15. Kreces
 16. Annelenas
 17. Brostugan, Ödhult
 18. Zakris
 19. Norreberg
 20. EkeboHT

80A. Bäckeskog

 1. Mohäll
 2. Stockhorva9/16
 3. Stockhorva4/16
 4. Nöjderum
 5. Gölenäs
 6. Gölebo, Stockhorva
 7. Pyttes
 8. Kalle Påls
 9. Annedal, Stockhorva
 10. Kappen
 11. Mostugan
 12. Ljungnäset, Ödhult
 13. Ekeberg, Ödhult
 14. Sandbäckshult
 15. Riddersberg
 16. Björneberg
 17. Dalen
 18. BjörnhorvaST
 19. Ödhultsmåla
 20. Bergegård
 1. Nyhorva
 2. Nyhagen
 3. Gamla Stockshult
 4. Nya Stockshult
 5. Munters
 6. Mattes stuga
 7. Grindstugan, Ödhult
 8. Poststugan
 9. Ödhults gamla skola
 10. Grinderum, Lockebo
 11. Modet
 12. Grisebäck
 13. GröndalST, Järnudda
 14. Knuven
 15. Hemmingsmåla
 16. Lövkullen
 17. Klostertorp
 18. Brånhorva
 19. Dykekärr
 20. Sjöboda
 1. Stora Hultenäs
 2. Lilla Hultenäs

122A. Lund eller Lunden

 1. Lyckedal
 2. SjövikBS
 3. Sjövik
 4. Kvisterum
 5. Modal
 6. Sjönäs, Gnöttlerum
 7. Ljungnäset, Gnöttlerum
 8. Sunekärr
 9. Andersbo, Fallhult
 10. Nymåla, Fallhult
 11. Stenshult
 12. Grinderum, Fallhult
 13. Nygård, Fallhult
 14. Svensmåla
 15. Gnöttersberg
 16. Ängstugan
 17. Pers
 18. Venaholm
 1. Horvet
 2. SnokeboHT
 3. Hartorpet
 4. Sjärneberg, Norrhult
 5. Dalebro
 6. Venersberg
 7. Nydal, Norrhult
 8. Slätmon, Norrhult
 9. Fridhem
 10. Maris
 11. Ekelund
 12. Gathorva
 13. Överum
 14. Källehult, Norrhult
 15. KällehultBS, Norrhult
 16. Rosendal
 17. Grindstugan, Norrhult
 18. Sandshult
 19. Nickes
 20. Lebo
 1. Nyängen
 2. Rosenlund
 3. Åsen
 4. Björkmossen
 5. Slätmon, Faggemåla
 6. Fäbro
 7. Rosanderslund
 8. Nylund
 9. Jutebro
 10. Grönskog
 11. Rosenholm, Gnöttlerum
 12. Pershult
 13. Liljerum
 14. Bäckenäset
 15. Sågstugan
 16. Sofielund
 17. Enerum
 18. Klostersberg
 19. Brostugan, Gnöttlerum

179A. Äspelund

 1. Klostersborg
 1. Åbo
 2. Äspekälla
 3. Släthult
 4. Grönäng
 5. Rosenholm, Hultsfreds slätt
 6. Åkullen, Hultsfreds slätt
 7. Spjutet
 8. Brunnsholmen
 9. Surbrunn
 10. Sandmon
 11. Nedsjöholm
 12. Källeryd
 13. Sjöstugan
 14. Hulingsland
 15. Weisas
 16. Hagadal
 17. Gröndal, Hultsfred
 18. Annedal, Hultsfred
 19. Olledal
 20. Åsedal