Styrelsen

Thorbjörn SvahnOrdförande
Ekenäsvägen 57
577 38 Hultsfred
070 343 58 27
vald för 2020-2021
Georg KarlssonVice ordförande
Storgatan 36
577 30 Hultsfred
0495-418 19
vald för 2020-2021
Mats StenströmKassör
577 36 Hultsfred
0495-130 79
vald för 2019-2020
Jan KarlssonSekreterare
Remstigen 8
577 36 HULTSFRED
070 609 29 33
vald för 2020-2021
Lotta Weinfors
Fabriksgatan 11
577 34 Hultsfred
070 147 13 84
vald för 2019-2020
Britt-Marie Sällqvist
Disponentgatan 11
577 38 Hultsfred
0495-125 32
vald för 2019-2020
Inger Bernsholt
Norra Oskarsgatan 62
577 32 Hultsfred
0495-124 19
vald för 2019-2020
Christer Örmander
Föreningsgatan 33
577 35 Hultsfred
0495-104 55
Vald för 2019-2020
Ulrika Larsson
Aspedalsgatan 6
577 32 Hultsfred
070 659 78 57
Vald för 2019-2020
Lennart Beijer
Värnstigen 21
577 36 Hultsfred
0495-127 31
vald för 2020-2021
Ove Persson
Lantmätaregatan 9 B
577 32 Hultsfred
070 520 35 71
vald för 2019 – 2020
Kalle Zirath
Gränsgatan 8
577 31 Hultsfred
070 5454014
Vald för 2020-2021

Valberedning för 2021

Styrelsen

Revisorer, valda för 2020

Kenneth RosénRevisor
Nygatan 3 C
577 31 Hultsfred
0495-414 15
Ove KlingstedtRevisor
Disponentgatan 11
577 38 Hultsfred
0495-125 32

Revisorssuppleanter, valda för 2020

Ulrika ÖrmanderRevisorssuppleant
Föreningsgatan 33
577 35 Hultsfred
0495-104 55
Margareta SchwabRevisorssuppleant
Bössgränd 5
577 36 Hultsfred
0495-416 40

Kommittéer och ansvariga

Arbetsledare

Nisse SvenssonArbetsledare
Britt-Marie SällqvistArbetsledare

Nyckelansvarig

Stefan Helgesson

Midsommarkommité

Britt-Marie Schwab
Mats Stenström

Bildgruppen

Marit Falkenhaug
Jan Karlsson
Stefan Helgesson

Slöjdens dag

Lorraine Wacker
Inger Bernsholt

Bokkommité

Thorbjörn Svahn
Georg Karlsson
Katarina Genberg
Marit Falkenhaug
Stefan Helgesson

Medaljkommitté

Bert Svensson
Mats Stenström

Festkommitté

Georg Karlsson
Britt-Marie Schwab
Britt-Marie Sällqvist
Ulrika Larsson
Lotta Weinfors