Nu finns alla torp och backstugor i Hultsfredstrakten utlagda på hemsidan. Det är ett utdrag ur Rune Frodes bok. Du hittar dem under fliken Forskarstugan. De ligger i grupper om 20 objekt för att det inte skulle bli alltför otympligt.