Länsförbundets diplom har tilldelats Mia Wallerström. Hon tillhörde styrelsen under några år och innehade då en mycket betydelsefull post. Sedan dess ställer hon upp som funktionär vid olika arrangemang.

Riksförbundets förtjänstnål med lagerkrans har tilldelats Jan Karlsson. Han råkade gå förbi när vi hägnade gärsgård. Det väckte hans intresse för föreningen och han blev snabbt en av våra trogna funktionärer. I veteransektionen är han en av stöttepelarna.

 Ove Klingstedt. Han tillhör sedan länge vår trogna funktionärskår. Han är alltid villig att hugga i och är aldrig främmande för några arbetsuppgifter.

Till hedersmedlem har utsetts mr Hultsfreds historia Georg Karlsson