Vi står inför en ny säsong som kräver mycket arbete. Vi behöver bli fler som hjälper till att vårda hembygdsparken och som hjälper till vid våra arrangemang.

Till arbetskvällarna i parken kommer du bara dit. Vill du hjälpa till vid något arrangemang hör du av dig till någon av våra kontaktpersoner Thorbjörn Svahn 070 343 58 27, Georg Karlsson 070 561 94 09, Mats Stenström 070 526 62 23, Jan Karlson 070 609 29 33. Varje arbetspass du gör är betydelsefullt! Välkommen till oss!