Ännu har vi inte satt igång med våra aktiviteter men redan i morgon den 8 januari börjar Vävstugan vårens arbete. Det ska bli spännande. Vi välkomnar gärna nya väverskor eller vävare. Bildgruppen börjar sina träffar den 20 januari och då blir det nog mycket trivsamt umgänge och diskussioner om bilder. Innan dess har styrelsen haft sitt stora planeringsmöte där årets program läggs fast.