När vårt välfyllda program nästan ligger klart för tryckning lägger vi in ännu ett arrangemang. Säsongen inleds med att Kajsa Rosén-Wiksten berättar om sin analys av de obesuttna i Vena och Målilla socknar, sitt intresse för arkeologi och om kulturmiljövård.  Nu är programmet nästan klart, det saknas bara några datum som är oklara men det mesta kan du hitta på vår hemsida. Välkomna till ett händelserikt 2022!