Det är trist att meddela att våra arrangemang måste ställas in.  Rock’n roll Rally den 1 augsuti ställdes in på ett tidigt stadium och nu närmast är det stadsvandringen den 5 augusti som är inställd.  Musik i sommarkväll den 13 och Ekumenisk gudstjänst den 16 augusti är också inställda, liksom Hultsfreds marknad och Slöjdens Dag den 29 augusti. Tyvärr ställer pandemin till det. Hur resten av hösten blir får vi återkomma till.  Gädjande är att arbetskvällarna i hembygdsparken redan är  igång och Vävstugan startar den 12 augusti. Välkomna!