Tor Johansson, idealist och samhällsbyggare av Georg Karlsson

110,00kr

Boken har två syften, dels är den författarens ambition att teckna ett porträtt av Hultsfreds hittills mest kände och framgångsrike politiker, dels att beskriva några av de viktigaste, mest spännande och lite udda händelser som utgör delar av Hultsfreds historia. Tor Johanssons mest aktiva tid som politiker i Hultsfred inföll under åren 1945- 1973 och han måste anses som den som till mycket stor del präglade samhällets utveckling ”från by till storkommun”.

Kategori:

Beskrivning

Boken är både en kommunhistoria och en biografi, Hultsfred och Tor blir i någon mening till ett, sak och person ingår i ett slags symbios. Hultsfreds historia är inte särskilt lång men det finns intressanta och spännande händelser som boken berättar om, allt från den första bebyggelsen i slutet av 1800-talet till tillkomsten av det moderna samhälle vi idag lever i. Hultsfreds slätt där Kungl. Kalmar Regemente huserade under 125 år fram till 1918, järnvägarnas framdragande som gjorde Hultsfred till en betydande järnvägsknut i norra Småland, träindustrins utveckling som kom att prägla den industriella utvecklingen under lång tid, allt finns med i boken. Vi får vidare följa den berömda gymnasiestriden mellan Vimmerby och Hultsfred, kampen för att få till stånd reguljär flygtrafik, den stora saneringen av Hultsfreds centrala delar med Hultsfreds Bostäder i spetsen, där Tor spelade en stor roll. Slutligen skildras den bittra striden med några av de forna grannkommunerna inför kommunsammanslagningen 1969-71.

Boken är en kärleksförklaring till Hultsfred som samhälle, även om boken har en lokal prägel så är den ett allmängiltigt tidsdokument som visar en bild av mindre och medelstora kommuners utveckling när industrialismen hade sin höjdpunkt.

Porträttet av kommunalmannen Tor Johansson, som under sin aktiva tid som politiker räknades till en av landets mest framgångsrika och kända kommunalmän, tecknas med värme och sympati.

En del historiker har kallar den skara kraftfulla kommunalpolitiker som ledde större och mindre kommuner under flera årtionden på 1900-talet för ”röda patriarker”. Tor Johansson tillhörde den skaran.

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Titel

Till toppen