Årsmötet som var säsongens första programpunkt har genomförts med de olika valen.  Thorbjörn Svahn omvaldes som ordförande. Mats Stenström lämnade uppdraget som kassör och till ny kassör valdes Jan Karlsson.  Ny i styrelsen är Inger Robertsson som vi hälsar välkommen.  Ove Klingstedt lämnade uppdraget som revisor och efterträds av Ulrika Örmander som vi också välkomnar. I övrigt är styrelsen som tidigare.  Tisdag efter Påsk börjar arbetskvällarna och fortsätter sedan varje måndagskväll kl. 17.  Välkommen till hembygdsparken, där finns mycket att göra.