Vi har redan genomfört flera arrangemang.  Senast var det  årsmötet och där kunde vi välkomna Eva Körner som ny styrelsemedlem.  Nästa programpunkt  är ortsvandringen i Hultsfred den 26 april med start kl. 18 från Valhall. Vi vandrar i centrala Hultsfred och pratar om vad som kan förbättras, liknande det som kommunen har gjort i de andra tätorterna men inte i Hultsfred.  Synpunkterna lämnas till kommunen och projektet Hultsfred Makeover.