Medlemsantalet fortsätter att öka!
Vi är nu uppe i otroliga 689 medlemmar!
Varmt tack till alla er som stöder Hultsfreds Hembygdsförening.
Medlemsavgiften är 80 kr per person och år och sätts in på
bankgiro 262-3296.
Glöm inte att ange namn och adress.