Sveriges Hembygdsförbund firar 100 års-jubileum i år och har utlyst 2016 till Hembygdens år. Jubileet blir ett tillfälle för gemenskap, fest och glädje. Vi ska fira en av Sveriges största folkrörelser och uppmärksamma allt det arbete som utförs i drygt 2 000 medlemsföreningar. I länet firas hundraåringen den 2 juli i Kalmar.