Styrelsen

Ordförande
Thorbjörn Svahn
Ekenäsvägen 57
577 38 Hultsfred
070 343 58 27
vald för 2014-2015

Vice ordförande
Georg Karlsson
Storgatan 36
577 30 Hultsfred
0495-418 19
vald för 2014-2015

Kassör
Mats Stenström
Gevärsgränd 11
577 36 Hultsfred
0495-130 79
vald för 2015-2016

Sekreterare
Britt-Marie Schwab
Skifferstigen 8
577 37 Hultsfred
0495-127 04
Vald för 2014-2015

Sören Adolfsson
Nygatan 3 D
577 31 Hultsfred
0495-134 40
vald för 2015-2016

Britt-Marie Sällqvist
Disponentgatan 11
577 38 Hultsfred
04945-125 32
vald för 2015-2016

Jan Karlsson
Remstigen 8
577 36 HULTSFRED
0495-498 77
Vald för 2014-2015

Göran Pettersson
Ladubacken 10
577 90 Hultsfred
0495-602 39
vald för 2015-2016

Marit Falkenhaug
Ågatan 22
577 34 Hultsfred
0495-124 88
vald för 2014-2015

Irene Fungbrandt
Idrottsvägen 31
577 34 Hultsfred
0495-412 93
vald för 2015-2016

Inger Bernsholt
Norra Oskarsgatan 62
577 32 Hultsfred
0495-124 19
vald för 2015-2016

Lorraine Wacker
Furuvägen 8
577 33 Hultsfred
0495-133 52
vald för 2014-2015

Lennart Beijer
Värnstigen 21
577 36 HULTSFRED
0495-127 31
Vald för 2014-2015

Christer Örmander
Föreningsgatan 33
577 35 Hultsfred
0495-104 55
Vald för 2015-2016

Revisorer, valda för 2015

Kenneth Rosén
Nygatan 3 C
577 31 Hultsfred
0495-414 15

Ove Klingstedt
Disponentgatan 11
577 38 Hultsfred
0495-125 32

Revisorssuppleanter, valda för 2015

Ulrika Örmander
Föreningsgatan 33
577 35 Hultsfred
0495-104 55

Gunnel Stark
Källgatan 18
577 31 Hultsfred
0495-131 47
Valberedning, valda för 2015

Göran Ehn
Granvägen 41
588 33 Hultsfred
0495-135 57

Karl-Enar Gunnarsson
Skifferstigen 8
577 37 Hultsfred
0495-127 04

Kommittéer och ansvariga

Arbetsledare

Arne Nilsson
Nisse Svensson
Lorraine Wacker
Britt-Marie Sällqvist

Nyckelansvarig

Stefan Helgesson

Midsommarkommité

Britt-Marie Schwab
Mats Stenström
Mia Wallerström (Torsdagkväll)
Marianne Lindwall (Torsdagkväll)

Bildgruppen

Marit Falkenhaug
Göran Pettersson
Jan Karlsson
Stefan Helgesson

Slöjdens dag

Thorbjörn Svahn
Lorraine Wacker
Inger Bernsholt

Jul i hembygdsparken

Irene Fungbrant
Britt-Marie Sällqvist
Lorraine Wacker
Maj-Britt Svensson
Thorbjörn Svahn
Göran Pettersson

Meddelande från Hultsfreds forskarstuga

Thorbjörn Svahn
Georg Karlsson
Katarina Genberg
Marit Falkenhaug
Stefan Helgesson
Medaljkommitté

Bert Svensson
Mats Stenström

Festkommitté

Georg Karlsson
Lorraine Wacker
Barbro Svensson
Britt-Marie Schwab
Britt-Marie Sällqvist