Våra böcker

Nu är vår webb-butik klar och du kan köpa våra böcker direkt här på nätet. Fraktkostnaden är 70 kronor oavsett om du köper en eller flera böcker.

Naturligtvis kan du fortfarande köpa föreningens skrifter och böcker hos Stefan i Hultsfreds Forskarstuga.

Vår senaste bok Meddelande Hultsfred 2020 är helt slutåld!

Hultsfreds forskarstuga
Föreningshuset
Knektagården
Östra Långgatan 6
577 91 Hultsfred
076 580 54 85
knektforskningen@gmail.com

 • I en monter på Kalmar slott ligger ett handfängsel som det sägs att den så kallade «Lifven» en gång burit. Barnen i Lönneberga kunde ibland, under förra hälften av 1900-talet, på ett skämtsamt sätt, hotas med «Lifven» när de busat. Knappast för att Lifven i sig ansetts skräckinjagande. Snarare för att han varit en gäckande brottsling som strukit omkring i traktens skogar. Lönneberga var förvisso «Lifvens» hemvist men under en tioårsperiod runt 1850 begick «stortjuven» Samuel Johan Lif stölder i stora delar av Småland och södra Östergötland. Någon brist på brottslingar rådde knappast i de trakter där han opererade, men det är bara «Lifvens» minne som levt vidare. Varför? I biografin «Jag har inte gjort något ont» söker Anna Grönborg besvara just denna fråga. Sägnerna finns där men tonvikten i boken ligger på en kronologisk genomgång av detta livsöde så långt källorna medger.
 • En unik släktbok omfattade 318 sidor, ca 1.100 fotografier på personer, fastigheter, dokument etc. samt ca 2.500 personer. Systrarna Håkandotters ättlingar och deras familjer beskrivs i 4 generationer. De flesta med födelse- och dödsdata, personuppgifter, notiser och fotografier. Här finner vi Sveriges förste nobelpristagare 1903, Svante Arrhenius, vars porträtt inkluderar brev, anteckningar, familjebilder och naturligtvis bild på Nobelpriset. Andra välkända och porträtterade ättlingar är skådespelarna Olof Thunberg och Stig Grybe. Släkt- och ättlingsförteckning. Under antavlor kan vi utläsa släktskapet med Greta Garbo, Axel Munthe och Pernilla Wahlgren. Vi finner även en förgrening som går tillbaka till Birger Jarls föräldrar och Knut den Helige, kung av Danmark, död år 1086. Även klimataktivisten Greta Thunberg finns med i ättlingsförteckningen (Barnbarn till Olof Thunberg). Sjökrok ligger mellan Kristdala och Ishult i norra Kalmar län.
 • Vi har valt att göra en för oss helt ny typ av bok; större, i färg, stora bilder och med häftig layout. Tack Liselotte Jarnerup Nilsson. Som vanligt innehåller boken många artiklar av stor variation. Du kan läsa om landsfiskalen Bengt Olof Hennius, De Vuxnas Vecka, Verdandi, Esselte studium – Esselte sport – Stendahls sport, Kalle i Lyckedal, Folke Rudelius, hur stora Vena blev mindre och mindre, Varta-återträffen och Folkets Park i gången tid, nu och i framtiden.
 • I år innehåller den tretton artiklar med som vanligt stor variation. Du kan bland annat läsa om när Hultsfred för 90 år sedan fick status som egen kommun tillika köping och du kan följa med på en promenad i Hultsfred för 100 år sedan. Du kan läsa om ortens första industri, bryggeriet som Oscar Hedenberg lät uppföra redan 1868!  Du kan också läsa om husbehovsbränning och ”lönnkrögeri” genom tiderna eller om medaljbelöningar vid Kalmar Regemente 1817. Du kan läsa om den bortglömde sagoberättaren Per Lönn som berättade sina sagor för soldaterna på Hultsfreds slätt och om Hultsfreds första provinsialläkare Carl Lilja. Du kan följa Hultsfreds scoutkår genom 90 år och läsa om Hilding Ahl, Café Royal och Hultsfreds teater och om Madam Ahl och hennes helande plåster och mycket mera.
 • Du kan bland annat läsa om Fältskären Rosén och om hur det skulle bli ordning och reda i Hultsfred 1928. Du kan läsa om Albert Engström som ritade karikatyrer av befälen på Hultsfreds slätt, om eleganten Mille på hotellet, och om barndomsminnen från Villa Lori. Du kan läsa om det rika musiklivet i Hultsfred från 1700-talet fram till 1980, om fanjunkaren Schreiber som föddes i Stralsund 1789 och dog i Lönneberga 1859. Du kan läsa om den store målaren Marcus Larson som på väg hem från ett besök på slätten såg sin ståtliga och märkliga ateljé som ett flammande eldhav och mycket, mycket mera.
 • Meddelande nr 8 från Hultsfreds Forskarstuga innehåller 14 artiklar med stor variation. Du kan läsa om Husaren Kask – 50 år i kronans tjänst, Min morfar från Stora Horva, Batteritillverkningen i Hultsfred. Hur började det? Du kan läsa om Hultsfreds telefonstation, Från Haga till Valhall – en historia om samlingslokaler, Harald Tigerström, Sveriges sötaste fotbollstränare och Kom in å ät! -Nostalgiska minnen från barndomen i slutet på 60-talet och mycket, mycket, mera. Vi hoppas att du ska få en trevlig stund med vår skrift.
 • Den innehåller 14 artiklar med stor spännvidd. Du kan bland annat läsa om Skogs-Sara och hennes familj, Kungabesöket 1954, Ingemar 92 – en levande del av Hultsfreds fotbollshistoria, Kungl. Kalmar Regementes musikkår på Hultsfreds slätt, Musikfanjunkaren, vid Kungl. Kalmar Regemente, svärdsmannen Johan August Rydén, Min uppväxt i banvaktsstugan Slätten, Lerkärret – ur Bertil Peterssons familjealbum, Femtio nyanser av grönt – om Hultsfreds Fältbiologer, Fältpräster på Hultsfreds slätt, Råsebäckskolan – reflektioner från en f.d. lärare och Varför heter våra gator och vägar som de gör?
 • Den innehåller tolv artiklar med stor spännvidd. Du kan bland annat läsa om Hultsfreds forna stolthet - Standardhus, om sjön Hulingens sänkning, en process som började redan på 1700-talet, om schackklubbens ungdomsverksamhet i slutet på 50-talet, om hur en nostalgisk promenad genom Hultsfreds samhälle väcker minnen till liv och om den stora kassaskåpskuppen på Gränsgatan 1963. Vi hoppas att du ska få en trevlig stund med vår skrift.
 • I Meddelande nr 5 kan du bland mycket annat annat läsa om Smålandsdagen som drog 10 000 besökare 1925, om Alfred Werner, Hultsfreds förste riksdagsman, om Hultsfreds bryggeri och om den målande militären Lindblom som målade altartavlorna till Vena kyrka. Du kan också läsa om Lilla Torget i mitten av 1900-talet och om hur Allan Bernving minns sin roligaste efterkrigsjul.
 • Meddelande nr 2 fortsätter förra årets påbörjade redogörelser för historiska händelser, personporträtt och miljöbeskrivningar. Den innehåller 13 artiklar med stor spännvidd. Du kan läsa om indelte soldaten 121 Wackers rymning, anhalten Slätten, en syndabock och det ständiga knektehållet, Hulingsryd, Tor Johansson, Hultsfreds realskola, Emarps station, Janne Larsson, Gotthard Sjölanders minnen från gymnasiets tidiga år och mycket annat.
 • Gösta Larsson, Fallhult Vena föddes 1923, i det hus där han fortfarande bor. Göstas anor i Fallhult går i en obruten linje tillbaka så långt kyrkböckerna räcker och säkert betydligt längre än så. Truls Gudmundsson och Nils Månsson döda 1676 resp. 1713 i Fallhult, är de första som vi hittills hittat. Gösta skriver sina minnen och tankar som om de berättats i ett samtal. Det är ingen kronologisk uppradning av fakta, utan Göstas egna ord, precis som de kommer i ett samtal. Här berättar Gösta om gamla tider såväl som om nutida företeelser. Vi får en berättelse om hur det har varit i Vena och hur en lantbrukare har levt och tänkt i sitt liv i Fallhult
 • Mina första 70 år från liten grabb till gubbe...  En biografi och hembygdsbok
 • Platsen är Hularyd, en fiktiv ort som kan finnas i verkligheten i många av Sveriges mindre kommuner. Här finns ett gymnasium, en polisstation, en årlig rockfestival och en folkvald politisk församling, företeelser som ryms i romanen I grumlat vatten. I samband med skolavslutningen uppdagas ett brott med, som det visar sig, många förvecklingar. Eftersom Hularyd ligger där det ligger så kopplas länspolisen i Kalmar in och kriminalkommissarien Ulrik Mård får uppdraget att leda brottsutredningen. In på polisstationen i Hularyd anländer han "högröd, högrest och högröstad" vilket ger honom en oförtjänt pondus.
 • På halv stång är en kriminalroman. Den handlar om ett avskyvärt brott som begås i den halvt fiktiva småländska musikmetropolen Hularyd och under ett par höstmånader utreds av en grupp kriminalare från Kalmar med bistånd av den lokala polisen. Det är en historia med uppdiktat innehåll och till detta mer eller mindre anpassade miljöer, medan däremot flertalet av de agerande är helt vanliga snutar som med flit, sunt polisförnuft och en god portion tur löser fallet i lagom tid till jul. Då är förövarna häktade och bevisningen säkrad: allt är som sig bör, bortsett från att det triumferande utropstecknet på slutet kroknar till ett något suddigt frågetecken.
 • Boken har två syften, dels är den författarens ambition att teckna ett porträtt av Hultsfreds hittills mest kände och framgångsrike politiker, dels att beskriva några av de viktigaste, mest spännande och lite udda händelser som utgör delar av Hultsfreds historia. Tor Johanssons mest aktiva tid som politiker i Hultsfred inföll under åren 1945- 1973 och han måste anses som den som till mycket stor del präglade samhällets utveckling "från by till storkommun".
 • Vissa program från Smålandsdagarna i gamla tider finns till salu.  
 • Under många år skrev den legendariske gymnasierektorn i Hultsfred veckokrönikor på hultsfredssidan i Oskarhamns-Tidningen. Det blev med tiden över 800 stycken. Hultsfreds hembygdsförening har samlat 52 av dessa krönikor i bokform. Motivet har varit dubbelt, dels är texterna i högsta grad läsvärda än i dag, dels är de tidsdokument som säger en del om den tid i vilken de skrevs. Boken är häftad.
Till toppen