Våra böcker

Nu är vår webb-butik klar och du kan köpa våra böcker direkt här på nätet. Fraktkostnaden är 70 kronor oavsett om du köper en eller flera böcker.

Naturligtvis kan du fortfarande köpa föreningens skrifter och böcker hos Stefan i Hultsfreds Forskarstuga.

Vår senaste bok Meddelande Hultsfred 2020 är helt slutåld!

Hultsfreds forskarstuga
Föreningshuset
Knektagården
Östra Långgatan 6
577 91 Hultsfred
076 580 54 85
knektforskningen@gmail.com