Torpförteckning 161-180

Nr. 161 Nyängen Backstuga

Terrängbeskrivning: Murstocken och några röjningsrösen samt lite av stengärdesgården finns kvar.

Enligt HFL 1812 – 18 bodde i Nyängen Anders Persson född den 4 april 1780, gift med Cajsa Jonsdotter född i Lönneberga sn den 1 januari 1787. De hade ett barn.

Enligt HFL 1818 – 32 bodde här Eric Hansson född i Hesselby sn den 22 februari 1772, död 1828, gift med Carin Nilsdotter född i Lönneberga sn den 28 september 1776. De hade två barn.

Enligt HFL 1838 – 47 bodde i Nyängen arbetaren Anders Nilsson född i Vimmerby sn 1798, död 1857, gift med Stina Jonsdotter född i Sund sn 1809. De hade fem barn. Vid något tillfälle bodde här husaren Peter-Johansson Bäck född i Målilla sn den 29 april 1805 och en bror till honom, Anders Petter Johansson född i Pelarne sn den 24 maj 1809. Under åren 1862 – 68 bodde i Nyängen en gumma som var änka (namnen okänt) med sina fyra barn som alla var mer eller mindre underutvecklade och några av dem ofärdiga. Enligt HFL flyttade de till Vimmerby den 23 december 1868. I Nyängen bodde en gång i tiden Johanna Andersdotter född i Vena sn den 26 januari 1847. Möjligen kan hon vara ett av barnen eftersom det står noterar om henne att hon var ofärdig och talade illa. År 1870 den 31 oktober kom till Nyängen arbetaren Johan Erik Nilsson–Kant född i Vimmerby sn den 25 juni 1834, gift med Stina Lena Carlsdotter född i Vena sn den 7 mars 1836. De flyttade till Amerika 1887. År 1887 kom till Nyängen som inhyst Gustav Magnus Magnusson född i Frödinge sn den 9 oktober 1822, gift med Anna Lisa Pettersdotter född i Vena sn den 1 september 1820. Den siste som bodde i Nyängen var Stefanus Svensson, som omkring 1914 flyttade till Hultsfred och bosatte sig i Eva Lindéns (Eva-Nisses) fastighet på Storgatan. Han avled den 3 oktober 1917 under lite mystiska omständigheter där mord inte kunde vara uteslutet. Därför begärdes gravöppning och man fick tillstånd för detta för en närmare undersökning av den avlidne. Det visade sig då att något mord var det inte frågan om utan dödsorsaken var en naturlig åkomma. I en stuga intill Nyängen bodde änkan, fattighjonet Stina Jonsdotter född i Tuna sn 1809 med sin son Karl Oskar Andersson född den 26 juni 1851, han var underutvecklad (se HFL 1838 – 47). Stugan Nyängen och övriga byggnader revs omkring 1918 – 20.

 

 

Nr. 162 Rosenlund Backstuga

Terrängbeskrivning: Murstock och lite av stengärdesgården finns kvar. Rosenlund kallades också för Lilla Bredshult.

Enligt HFL 1812 – 18 bodde i Rosenlund Nils Samuelsson född den 9 november 1754, gift med Carin Nilsdotter född den 6 maj 1749.

Enligt HFL 1832 – 36 bodde där Magnus Andersson född den 23 september 1797, gift med Stina Lisa Jonsdotter född i Målilla sn den 21 september 1804. I början av 1900-talet kom till Rosenlund Otto och hans hustru Lovisa Nilsson. Otto arbetade i bränneriet i Storebro och han hade en arbetsdag på 12 timmar och varje dag traskade han vägen fram och åter mellan Rosenlund och Storebro. Som hobbyarbete och för en liten extrainkomst tillverkade han med stor skicklighet björkkvastar, det rörde sig då om en kort kvast, så kallad innekvast och en kvast med skaft, ladugårdskvast, som också kunde användas vid snöborstning eller till att städa farstutrappan med.

 

 

Nr. 163 Åsen Backstuga Risbygge

Terrängbeskrivning: Inga lämningar finns kvar.

Det enda man vet om Åsen är att här bodde en gång en gumma som hette Karin och när man talade om henne sades bara ”Kari på Åsen”.

 

 

Nr. 164 Björkmossen Backstuga under Faggemåla

Terrängbeskrivning: Det finns inga lämningar kvar av stugan eller dess omgivningar. Stugan låg ute på det nu befintliga flygfältet och i norra kanten av landningsbanan.

Vid tiden omkring 1900 bodde i Björkmossen en man som hette August Haak (Agge Haak). Han tillverkade björkkvastar som han gick omkring och sålde. August Haak var bror till Lovisa Haak, som var mor till den kände och mångomtalade kantorn, läraren, hembygdsförfattaren och poeten Viktor Haak i Lönneberga.

 

 

 

Nr. 165 Slätmon Backstuga under Faggemåla

Terrängbeskrivning: Det finns inga lämningar kvar av stugan eller dess omgivningar. Stugan låg ute på det nu befintliga flygfältet och i norra kanten av landningsbanan.

Möjligen bodde här 1866 – 71 arbetaren Nils Petter Svensson-Svan född i Tuna sn den 1 december 1827, gift med Jaguette Strandberg född i Målilla sn den 23 mars 1810. Han lär ha varit häktad för lösdriveri (kringstrykande). Huruvida de bodde här är inte helt klarlagt, om nu så är fallet, flyttade de från Sandmon under Gnöttlerum (se nr. 190) till slätmon under Faggemåla. I Slätmon bodde i början av 1900-talet Gustav Svensson född i Vena sn den 13 oktober 1862, gift med Emilia Augusta född i Vimmerby sn den 2 november 1865. De hade tre barn, Malkom född den 5 augusti 1898 samt Kalle och Linnéa, som var tvillingar och föddes den 22 augusti 1903. Gustav kallades för det mesta ”Jösse i Slätmon”, han jagade, fiskade och snarade fågel för att på så sätt få lite extra på matbordet.

 

 

Nr. 166 Fäbro Backstuga under Faggemåla

Terrängbeskrivning: Endast lite markeringar av den en gång i tiden odlade marken kring stugan kan skönjas samt en svag markering av själva stuggrunden. Området är militärt och får inte beträdas.

År 1832 kom till Fäbro Daniel Adamsson född i Järeda sn den 11 december 1801, gift med Eva Lisa Jonsdotter född i Vimmerby församling den 6 mars 1787. De vigdes den 14 maj 1826. Från Fäbro flyttade de till Pelarne 1850. Här bodde också skomakaren Petter Persson född i Lönneberga sn den 18 juli 1819 och hans hustru Lovisa Samuelsdotter född den 26 juni 1820. År 1849 kom till Fäbro Lars Fredrik Rosengren född i Mysesjö sn den 26 augusti 1776. Han var tattare och kallades mest för Vallacken eller Vallackaren. Rosengren hade ett stort syndaregister som bland annat omfattade 12 resors stöld, lösdriveri, förargligt uppförande och han angavs för ett flertal utomäktenskapliga barn. Namnet på hans hustru har inte stått att finna men familjen förde ett kringflackande liv och många av barnen i äktenskapet föddes därför i olika kommuner. Detta medförde en bristfällig registrering av alla deras barn som enligt uppgifter skulle vara 17 stycken. Rosengrens far var född i Ryssland. År 1850 köpte Rosengren lite mark intill Fäbro av Johan Pettersson i Faggemåla som var ägare till backstugan. Detta köp vållade stort missnöje bland bönderna i Lönneberga sn. Påståendena är många om förhållandet mellan Rosengren och Pettersson, det påstås bland annat att Rosengren lärde Pettersson svartkonster och annan trolldom för att han fick bo i Fäbro och lär därför också fått köpa en liten jordbit. Rosengren var inte omtyckt i trakten, han var rå och burdus och inget att lita på.

 

 

Nr. 167 Rosanderslund (Rosanders Lund) Backstuga under Norrhult

Terrängbeskrivning: Endast små rester av murstocken finns kvar. Stugan flyttades troligen på 1800-talet till ”Maris” (se nr. 150).

År 1853 kom till Rosanderslund Petter Rosander född den 6 augusti i Norrköping, gift med Anna Christina Chysbom (?) född 1814 i Vånga sn. De hade en son, Carl Axel född den 14 mars 1849 i Lofta sn. År 1858 kom hit från Hultsfred ofärdige och utfattige arbetaren Per Johan Pettersson född i Lönneberga sn den 11 augusti 1815, gift med Stina Maria Persson född i Vena sn den 29 mars 1827. De gifte sig den 4 april 1861. Hon hade tre barn utom äktenskapet och tillsammans hade de tre barn.

Enligt HFL 1861 – 71 bodde i Rosanderslund fattighjonet Johan Jeansson född i Vimmerby sn den 8 november 1804, gift med Lisa Eriksdotter född i Tuna sn den 17 juni 1804. De hade ett barn.

 

 

Nr. 168 Nylund Backstuga under Norrhult

Terrängbeskrivning: Inga lämningar av stugan eller uthus finns kvar. Stugan revs omkring 1910.

I Nylund bodde änkemannen, banarbetaren Oskar Johansson född den 25 augusti 1868. Han var anställd vid ÖCJ (Östra Centralbanan, Linköping-Hultsfred). Hans mor, Anna Charlotta Nilsdotter född i Ödhult den 24 februari 1826, bodde hos sin son och avled i Nylund den 29 november 1913.

 

 

Nr. 169 Jutebro Backstuga under Norrhult

Terrängbeskrivning: Stugan finns kvar och har varit bostad för vaktmästaren på flygfältet.

Enligt HFL 1866 – 71 noteras, till huset änkan Sofia Jonsson född i Vena sn den 24 april 1808, hon gifte sig den 26 oktober 1845 och blev änka den 20 mars 1866. År 1870 inhyst pigan Britta Catharina Svensdotter född i Vena sn den 3 april 1839, hon var nästan blind, i kyrkböckerna står antecknat tre barn utom äktenskapet. Ett av barnen, Ida Christina, var född i Vena sn den 10 februari 1866. År 1877 kom till Jutebro änkan och fattighjonet Lisa Karin Samuelsdotter född i Vena sn den 20 december 1823. Hon hade fyra barn. Sonen Nils Johan Svensson född den 6 april 1848 dömdes av rådhusrätten den 19 januari 1882 till fängelse och straffarbete i ett år och två månader samt förlustigad av medborgerliga förtroenden under tre år för andra resan stöld. Den 17 juli 1886 dömdes han för tredje resan stöld till två år och sex månaders straffarbete och förlustigad av fem års medborgerligt förtroende. Den 2 oktober 1888 emigrerade han till Amerika.

 

 

Nr. 170 Grönskog Backstuga under Gnöttlerum

Terrängbeskrivning: Det finns inga lämningar kvar av stugan eller dess omgivning beroende på den vägomläggning som ägde rum på 1970-talet.

År 1872 kom till Grönskog Carl August Liljegren född i Vena sn den 3 april 1834, gift med Anna Lovisa Persdotter född i Vena sn den 2 februari 1835. De hade tre barn, Johan Vilhelm född 1866, Sofia Lovisa född 1861, hon flyttade troligen tidigt till Stockholm men återkom därifrån 1888, den andra dottern Ida Mathilde var född 1884. Inhyst var fattighjonet, änkan Brita Lena Hellström född i Kristdala sn den 20 augusti 1808, hon var blind. År 1859 döms C A Liljegren till två månaders straffarbete för första resan stöld. Den 20 maj 1869 döms han av Vimmerby rådhusrätt för andra resan stöld till ett års straffarbete samt sex års förlust av medborgerligt förtroende. 1878 dömdes han av Tuna läns häradsrätt för tredje resan stöld till två års straffarbete och dels för andra resan olovliga utskänkning av brännvin till femton dagars straffarbete samt vara förlustigad medborgerligt förtroende i åtta år utöver strafftiden. De sista som bodde i Grönskog var Adolf Karlsson, ”Adolf i Grönskog”, gift med Tilda Lovisa. De hade två döttrar, Hilma och Anna. Hilma Karlsson var en duktig sömmerska.

 

 

Nr. 171 Rosenholm Backstuga under Gnöttlerum, även kallad Mostugan

Terrängbeskrivning: Litet av murstocken finns kvar. Stugan revs 1946.

Enligt HFL 1847-53. Någon gång under dessa år förpantades Rosenholm (Mostugan) av Sven Petter Åstrand sn den 29 september 1815, gift med Maja Lena Nilsdotter född i Vena sn den 10 juni 1816. Här bodde en tid änkan Stina Nilsdotter född i Vena sn den 25 juni 1807. Hon hade tre barn varav dottern Anna Lovisa föddes den 30 december 1843, efter det att modern blivit änka.

Enligt HFL 1866-71, 1881-90 bodde i Rosenholm utfattige arbetaren Jonas Nilsson född i Vena sn den 16 april 1815, gift med Julia Charlotta Sager född i Näsby sn, Jönköpings län, den 1 december 1818. De hade två döttrar, Maria Charlotta född den 17 juli 1845 och Vendla Vilhelmina född den 19 januari 1848. De sista som bodde här var Ida Magnusson med sina barn Albin, Arvid, Erik (kallad för bioflugan) och Edit. Albin flyttade till Sandmon och bodde där tillsammans med Emma. Dessförinnan bodde här Mina Nilsson, som var änka, tillsammans med sin son Axel Lundahl.

 

 

Nr. 172 Pershult

Terrängbeskrivning: Stugan finns kvar och är bebodd och moderniserad. Pershult

Uppfördes 1864.

År 1864 den 10 oktober kom till Pershult änkan Stina Lisa Nilsdotter född i Vena sn den 2 mars 1806, hon blev änka den 21 juni 1864. Två barn, Carl Vilhelm Fridolf Pettersson född i Vena sn den 25 februari 1842 och Frans Oskar Pettersson född i Vena sn den 21 augusti 1847.

Enligt HFL 1866-71 till huset pigan Stina Lisa Svensdotter född i Vena sn 15 februari 1796.

Enligt HFL 1881-90 bodde i Pershult urfattige Lars Petter Jonsson född i Vena sn den 20 januari 1826, gift med Anna Lotta Johansdotter född den 23 april 1829, dottern Emma Sofia född 1856, sonen August Teodor född 1864, de emigrerade till Amerika 1886 samt dottern Hilda Charlotta född 1859, hon åkte till Amerika 1888. År 1911 köptes Pershult av skomakaren Karl Pettersson och hans hustru Klara Sofia född Jonsson. Säljare var byslaktaren Gottfrid Nilsson och hans hustru Lovisa. Karl och Klara hade fyra barn, Gustav, Axel, Oskar och Erik. 1926 köptes Pershult av Arvid Karlsson född den 26 november 1893 och hans hustru Hilda född den 29 oktober 1896. De bodde i Pershult till 1936, då de flyttade till Nedsjönäs som arrendator, men behöll Pershult som de hyrde ut samma år som de flyttade, till fru Ida Eriksson som bodde där till 1939. Efter henne flyttade som hyresgäster till Pershult Karl Alfred och Gunhild Karlsson. 1948 flyttade de därifrån och ägaren Arvid Karlsson renoverade byggnaden och 1949 återvände familjen till Pershult från Nedsjönäs. Nuvarande ägaren är sonen Åke Karlsson.

 

 

Nr. 173 Liljerum Torp under Gnöttlerum

Terrängbeskrivning: Det finns inga lämningar kvar av Liljerum. Där stugan låg är nu odlad mark. Stugan revs omkring 1935.

I liljerum bodde torparen Anders Andersson född i Näset, Tuna sn den 18 juli 1744. Han var gift två gånger, första gången den 29 juli 1796 med Maja Larsdotter född i Järnudda den 27 december 1741, hon dog i Blixtorp, Tuna sn den 26 december 1795. Den 10 december 1797 gifte han om sig med Karin Olofsdotter född i Flatebo, Vena sn den 21 september 1764. Efter en tid i Blixtorp flyttade de till torpet Ekeberg under Hulingsryd. Karin Olofsdotter bodde en lång tid i Liljerum där hon också slutade sina dagar den 8 augusti 1837.

Enligt HFL 1818 – 25 bodde i Liljerum Anders Andersson, son till ovan antecknade Anders Andersson. Han var född i Näset, Tuna sn den 19 maj 1771, gift andra gången med Lena Larsdotter född i Björksebo, Vena sn den 15 juli 1781. De gifte sig 1833. Första gången gift 1795 med Brita Olofsdotter född i Flatebo, Vena sn den 21 oktober 1772. Omkring 1795 – 1800 bodde de i Blixtorp, Tuna sn. År 1804 står de antecknade som boende i torpet Ekeberg, under Hulingsryd. Tydligen följdes båda familjerna åt till Ekeberg. Efter en kortare tid i Ekeberg flyttade de till Hulingsryd och brukade en gård där. Brita var varmt religiös och hon avled i Liljerum den 4 april 1829. Det sägs att Anders Andersson var en storhandlare i snus, en affär som säkert var mycket lönsam och då särskilt under tiden då det exercerades beväring på Hultsfred slätt. Han avled i Liljerum den 26 juni 1834.

Fotnot. Det unika i denna redogörelse är att far och son har samma namn (Anders Andersson) samt att båda blivit änkemän och gift om sig på ett egendomligt sätt. Den äldre Anders gifte om sig med en syster till sonens första fru. Detta medförde att far och son blev svågrar. En del uppgifter är hämtade ur: En släktkrönika från Sevede och Tunalän av Josef Eriksson.

Enligt HFL 1832 – 47 bodde här Nils Bergström född i Vena sn den 3 maj 1777, gift med Catharina Jonsdotter född i Vena sn den 25 maj 1784. Här bodde också vid den tiden Peter Åstrand född i Vena sn den 29 september 1815, gift med Maja Lena född i Vena sn den 10 juni 1816. De hade ett barn. Nils Peter Persson född i Vena sn den 29 oktober 1826.

Enligt HFL 1860 – 89 bodde i Liljerum torparen Jonas Magnus Persson född i Vena sn den 11 juli 1829, gift med Lisa Carin Nilsdotter född i Vena sn den 28 december 1821. De hade fyra barn. Torparen Johan August Andersson född i Lönneberga sn den 8 september 1834, gift med Lisa Gustava Nilsdotter född i Vena sn den 30 maj 1833. År 1870 kom till Liljerum torparen Carl Johan Jonsson född i Vimmerby församling den 6 maj 1837, gift med Maria Elenora Persdotter född i Tuna sn den 4 december 1834. År 1890 kom till Liljerum sonen till Carl Jonsson, Johan August Karlsson född i Vena sn den 15 april 1867, gift med Hilda Carolina Sofia Persdotter född i Målilla sn 1869. De hade en son, Johan Oskar född 1890. På 1930-talet bodde i Liljerum Sofia Persson (Fia i Liljerum). Hon fick två barn, Signe och Bengt (se nr 175 år 1923).

 

 

Nr. 174 Bäckenäset Backstuga under Gnöttlerum

Terrängbeskrivning: Inga lämningar finns kvar av stugan eller andra byggnader.

Enligt HFL 1818 – 25 bodde i Bäckenäset Lars Persson född i Vena sn den 12 mars 1794, gift med Lena Cajsa Persdotter född den 7 mars 1804. De hade två barn.

Enligt HFL 1832 – 71 bodde här som inhysta och utfattiga Johan Petter Nilsson född i Gårdveda sn den 17 april 1799 och hans hustru Maja Lisa Andersson född i Blixtorp, Tuna sn den 6 september 1797. De hade tre barn. Till Bäckenäset kom de redan 1829, men flyttade till Tokarp i Vena sn för att 1832 åter igen bosätta sig i Bäckenäset som då var förpantat. De bodde här till sin död, Maja Lisa avled den 19 maj 1878 och Johan Petter den 11 juli 1878, således endast två månader emellan. Sonen Nils Peter Jonsson född i Hulingsryd den 28 januari 1825 växte upp i Bäckanäset tillsammans med sina föräldrar. Han gifte sig med änkan Elisabeth Catharina Svensdotter från Gnöttlerum, född i Skinnarp, Vena sn den 9 mars 1820, död den 13 maj 1898. Sedermera köpte han Gropagården strax intill Bäckenäset och brukade den tills han blev änkeman 1898. Dottersonen Emil Eriksson och hans hustru Ebba brukade sedan gården som de övertog den 7 maj 1912. Efter det att Nils Peter blivit ensam flyttade han över till Sågstugan där han bodde ensam i 20 år. Han skötte sig själv men fick hjälp med städning med mera av sonhustrun. Under hans sista levnadsår hade han en mycket nedsatt syn. Detta var troligen orsaken till att han ramlade utför trappan till stugan, varefter han blev sängliggande. Under denna tid bodde han hos dottersonen Emil och Ebba i Gropagården. Han avled den 13 augusti 1922. År 1854 kom till Bäckenäset ägaren Per Johan Svensson född i Vena sn den 22 augusti 1828, gift med Maja Lisa Nilsdotter född i Vena sn den 16 oktober 1831. De hade fyra barn. I Bäckenäset bodde i början av 1900 och en tid framöver soldaten Kroon. Efter Kroon bodde här stataren Karlqvist med sin familj. Barnen hette Helga, Elna, Hasse, Maja och Uno. Stugan revs omkring 1940.

 

 

Nr. 175 Sågstugan Backstuga under Gnöttlrum

Terrängbeskrivning: Stugan finns kvar och är bebodd och renoverad. Sågstugan låg från början intill bäcken och i närheten av en liten såg som fanns där en gång i tiden. När sågen lades ner flyttades stugan på 1880-talet cirka 50 meter på undantag till Gropagården. Stugan var till en början troligen tillfällighetsbostad för undantag, fattighjon, arbetare vid sågen eller bostad för sommardrängar.

År 1902 flyttade Nils Peter Jonsson in i stugan på undantag och bodde där i 20 år (se Bäckenäset 174). År 1920 kom till sågstugan rättaren på Kristineberg, Johan Persson och hans hustru Sofia. De hade en dotter som hette Signe. Rättare Persson skjutsade mjölkpigorna på en flakvagn till korna som var ute på bete bland annat till åttondelsmossen som kallades för Karelen, det vill säga nuvarande området vid Lilla Torget, Hultsfred. Vagnen drogs av en tjur, att ta häst som dragare vid dessa arbetsuppgifter tilläts inte. Senare bodde här en målare Andersson, han var född i Stockholm och kom hit tillsammans med sin hustru och dottern Doris. År 1939 köpte Eskil Johansson sågstugan, som då avskiljdes från Gnöttlerum (Gropagården). Brorsonen Olle Johansson, Hultsfred, fick som arv överta stugan omkring 1980. År 1982 köpte Olle Axelsson, Hultsfred, stugan där han nu är bosatt, han driver en liten sågverksrörelse strax intill. När det gäller Sågstugan finner man inga kyrkobokföringar över de som eventuellt bott i stugan.

 

 

Nr. 176 Sofielund (Kappen) Backstuga under Gnöttlerum

Terrängbeskrivning: Inga lämningar finns kvar av stugan. Marken där omkring planerad för ny fastighet.

Anmärkning. Sofielund kallades även för Sågbacksstugan, men är dock mest känd under namnet Kappen. En gång i tiden förekom skolundervisning i den lilla backstugan. I Sofielund bodde mjölnaren Jonas Samuelsson född i Vena sn den 20 april 1779, gift med Anna Catharina Nilsdotter född i Gårdveda sn den 31 januari 1794. De flyttade från Hällefors i Lönneberga till Sofielund. Jonas avled i Sofielund den 2 januari 1835. Hans hustru Anna Catharina avled här, utfattig, den 28 augusti 1857. De hade tre barn. Annas far, Nils Svensson, flyttade som inhyst till sin dotter och måg i Sågbackstugan sedan han blivit änkling. Han dog där, utfattig, den 23 oktober 1839.

Enligt HFL 1832 – 60 var pigan, dottern inhyst i Sofielund. Hon hette Anna Sofia Jonsdotter född i Lönneberga sn den 17 juni 1829, hon bodde här enligt HFL 1871 – 91. Efter dem bodde i Sofielund Wilhelm Jonsson och hans hustru Charlotta. Den siste som bodde här var deras son Emil Jonsson (Emil på Kappen), gift med Ida Christina. Emil var en tid torpare i Modal (nr. 127). Sofielund (Kappen) såldes på auktion i mitten av 1940-talet. Köpare blev Enfrid Karlsson, ”Sill-Enfrid”, som rev ner stugan och tog tillvara på virket.

 

 

Nr. 177 Enerum Backstuga ”Fällera”

Terrängbeskrivning: Den lilla backstugan har byggts om och är i dag en modern en och halvplansvilla.

Enligt HFL 1847 – 80 bodde i Enerum som inhyst fattighjonet August Johansson född i Vena sn den 1 maj 1817, han var ofärdig och gick med kryckor och dog här 1882. Han var gift med Stina Lisa Andersdotter född i Vena sn den 30 januari 1816. De hade fyra barn. År 1872 kom som inhysta till Enerum Anders August Carlsson född i Vena sn den 27 juni 1845, gift med Gustava Mathilda Ekman född i Vena sn 24 februari 1849. De hade ett barn.

Enligt HFL 1881 – 90 bodde här dottern till August och Stina Johansson, Kristina Lovisa född i Vena sn den 31 september 1849 med sina två barn utom äktenskapet. År 1890 inhyses Nils Peter Carlsson född i Vena sn den 13 juni 1860, gift med Ida Mathilda Karlsdotter född den 25 juni 1869. De hade ett barn.

 

 

Nr. 178 Klosterberg Backstuga

Terrängbeskrivning: Huruvida det är den ursprungliga stugan som nu finns här är tveksamt och föga troligt. Det hus som nu är byggt och som är åretruntbostad har troligen tillkommit senare, om man ser på nedan angivna bostadsår.

År 1790 kom till Klostersberg Anders Gabrielsson född i Vimmerby församling 1760, gift med Brita Jonasdotter född 1743. År 1826 kom hit avskedade husaren, sjukhusvaktmästaren Samuel Daniel Blomqvist född i Ingatorp sn den 22 april 1798, död den 18 mars 1870, gift med Maja Charolina Bengtsdotter född den 18 september 1801, död 1835. Han gifte om sig 1837 med Sara Greta Nilsdotter född den 7 april 1817. De hade sex barn.

Enligt HFL 1881 – 90 bodde i Klostersberg rättaren Nils Fredrik Hultqvist född i Björkö sn den 6 april 1836, gift med Ida Mathilda Blomqvist född i Vena sn den 3 september 1844. De hade elva barn, nio flickor och två pojkar. Sista barnet var en flicka och hon döptes till Elva Margareta född 1890, gift med Albin Rangvall. De blev sedermera ägare till Klosterberg. Nuvarande ägare är Filip och Greta Andersson. Änkan Sara Greta Nilsdotter bodde enligt HFL 1881–90 kvar i Klosterberg.

 

 

Nr. 179 Brostugan Backstuga under Kloster, Gnöttlerum

Terrängbeskrivning: Inga lämningar finns kvar av stugan.

Anmärkning I. Det ursprungliga namnet lär vara Skogalund men är mest känd under namnet Brostugan eller Borgen. Stugan revs omkring 1913 – 15 och möjligen användes en del av virket till den byggnad som Kristina Nilsson uppförde 1915 på Fabriksgatan, nuvarande Flöjtstigen 7, Hultsfred.

Anmärkning II. Området kring åbron kallades en gång i tiden för borgen. Kanske beroende på det höga berget som ligger strax öster därom. Med fantasins hjälp kan man likna berget vid en borg, varifrån dess topp man kunde bevaka bron och hade god sikt åt norr, söder och väster.

Enligt HFL 1818 – 25 bodde i Brostugan Brita Persdotter född i Vena sn den 24 januari 1787. Hennes mans namn är svårt att läsa, men han var född i Vena sn den 26 juli 1797. De hade tre barn.

Enligt HFL 1839 bodde här Peter Nilsson född i Vena sn den 3 februari 1809, död den 12 november 1848, gift med Brita Lisa Hellström född i Kristdala sn den 20 december 1808. De hade sex barn.

År 1834 kom till backstugan Borgen, husaren Sven Svahn född i Vena sn den 7 januari 1796, gift med Sofia Alma Almström född i Ingatorp sn den 10 december 1786. De hade två barn. Familjen flyttade 1849.År 1849 kom till Borgen Erik Henriksson född i Vena sn den 12 september 1799, gift med Lisa Catharina Olofsdotter född i Vena sn den 22 februari 1812. De hade fem barn.

Enligt HFL 1866 – 71, 1875 – 89 står antecknat änkan, fattighjonet, blind och inhyst Brita Hellström. Hon bodde här hos sina tre döttrar, Ida Christina Petersdotter född den 26 mars 1848 och pigan, dottern Maria Charlotta Petersdotter född i Vena sn den 21 januari 1839. Till huset arbetaren Carl August Liljegren född i Vena sn den 3 april 1834, gift med Anna Lovisa Petersdotter född i Vena sn den 2 februari 1835. De gifte sig 1861 (se nr. 170 Grönskog). De hade fyra barn tillsammans och hon hade ett utom äktenskapet. Hela familjen flyttade till Stockholm, men 1854 återkom Anna Lovisa till brostugan. Fram till omkring 1915 bodde i Brostugan (Borgen) Kristina Nilsson, ”Kitta i Borgen”, hon var tvätterska på Kalmar regemente. Hon hade en son som hette Fridolf Jonsson född 1891, gift med Astrid född 1898. De ingick äktenskap 1917 och flyttade då in i Kristina Nilssons hus på Fabriksgatan, Hultsfred. De fick två barn, Stig och Signe.

 

 

Nr. 179 A Äspelund Backstuga

Terrängbeskrivning: Av den ursprungliga stugan finns inga lämningar kvar. Från början låg stugan uppe på berget mitt emot åbron ”Kyrkbro”.

Enligt HFL 1860 bodde i Äspelund arbetaren Nils Peter Petersson född den 27 oktober i Vena sn, gift med Maria Fredrika Andersdotter född den 27 januari 1829 i Tuna sn. Sedemera bodde här en familj som hette Mellberg. Stenarbetaren och förmannen Albert Johansson köpte stugan, sedan Mellberg flyttat därifrån. Han monterade ner stugan omkring 1880 och flyttade den till Kyrkebro, alldeles norr om åbron. Albert Johansson var en mycket duktig stenarbetare och var bland annat förman vid byggandet av järnvägsbroarna över Silverån, båda för Hultsfred- Västervik och Hultsfred-Linköpings järnvägsspår, han lade även stengrunden till Hultsfreds kvarn. Alfred Johansson kallades för ”Pä”, därför att han vid ansträngande stenarbetaren och även vid andra tillfällen alltid sade ”Päää”. Han avled 1929. År 1929 flyttade Hilding Svensson född den 9 maj 1903 in i stugan, gift med Edit Nilsson född den 1 december 1905. De bodde här till 1938, då de flyttade in i en nybyggd fastighet alldeles där intill. Den ursprungliga stugan, som revs på 1950-talet,hyrdes en tid av Hultsfreds Modellflygklubb som där hade sina hobbylokaler.

 

 

Nr. 180 Klosterborg

Terrängbeskrivning: Den ursprungliga stugan finns inte kvar. Här är nu i stället en modern fastighet.

År 1754 kom till Klosterborg som inhyst Per Jonsson född i Målilla sn 1735. Jonsson (Jönsson) var gift två gånger, första gången 1754 och andra gången 1776, då med Kristina Nilsdotter född i Skirö sn 1738. De hade ett barn. I HFL 1788 – 89 står de antecknade som inhysta i Klosterborg.

Enligt HFL 1788 – 89 bodde i Klosterborg Peter Lover född 1751, gift med Ingrid Jonsdotter född 1757. De hade två barn.

År 1791 kom till Klosterborg Carl Nilsson född i Järeda sn den 14 december 1752, död den 26 oktober 1816, gifte med Ingeborg Jonsdotter född i Målilla sn 1745. De hade tre barn.

Enligt HFL 1812 – 18 bodde här som inhyst Bengt Lundgren född den 2 mars 1736, pigan Carin Persdotter född den 9 juli 1763, pigan Brita Jonsdotter född den 10 april 1743.

Enligt HFL 1832 – 36 bodde i Klosterborg Johannes Christiansson född den 8 november 1774, gift med Inga Börjesdotter född den 31 januari 1769, hon var ofärdig i en arm. De hade en son.

Enligt HFL 1833 – 60 bodde här Petter Danielsson född i Vimmerby sn den 27 februari 1800, gift med Stina Lisa Nilsdotter född i Vena sn den 2 maj 1806. De hade sex barn.

År 1850 kom till Klostersborg sonen till Petter och Stina Danielsson, Nils Petter Pettersson född den 29 oktober 1826, gift med Maria Fredrika Andersdotter född i Tuna sn den 27 januari 1829. De hade fem barn.

Enligt HFL 1881 – 90 bodde i Klosterborg Nils Persson född i Tuna sn den 26 april 1808, död 1890, gift med Sara Stina Karlsdotter född i Vena sn den 9 juli 1810, död 1888.