Torpförteckning 121-140

 

Nr. 121 Stora Hultenäs Torp under Kloster

Terrängbeskrivning: Murstock, ladugårdsgrund med mera samt gamla fruktträd finns kvar. Omkring det gamla torpet är nu åkerlyckor.

År 1807 den 28 november föddes i St. Hultenäs Maja Stina, dotter till Johannes Bengtsson och hans hustru Lisa Larsdotter, 20 år.

Enligt HFL 1818 – 25 bodde här änkan Stina Jacobsdotter född i Vena sn den 28 maj 1757 och hennes dotterdotter Anna Lovisa Nilsdotter född i Vena sn den 17 november 1816. Änkemannen Johan Nilsson född i Vena sn den 10 december 1803, hans hustru hette Lisa Olsdotter född den 20 mars 1796. De hade fyra barn. 1856 flyttade Johan Nilsson till Källtorp.

Enligt HFL 1832 – 36 bodde i St. Hultenäs änkan Stina Jacobsdotter född i Vena sn den 28 maj 1757 och Anna Lovisa Nilsdotter född den 17 oktober 1816.

År 1842 kom hit Jonas Nilsson född i Vena sn den 10 december 1803, gift med Lisa Olsdotter född den 20 mars 1796. De hade fyra barn. År 1852 kom till St. Hultenäs torparen Karl Johan Jonsson född i Vena sn den 20 december 1829, gift med Lotta Sofia Danielsdotter född i Målilla sn den 7 september 1826. De hade sex barn. Karl Johan Jonsson var son till Jonas Nilsson. Karl Jonsson flyttade från St. Hultenäs 1869 till Brånhorva. År 1870 kom hit torparen Anders Johan Larsson född i Gnöttlerum den 18 september 1843, död den 8 juli 1904. Han var gift med pigan Carlotta Jonsdotter från Randen, ”Rånna” under Fallhult, född den 27 maj 1840. Carolina Jonsdotter flyttade efter hennes mans död till Lyckedal, där hon dog den 16 februari 1920. En av sönerna hette Karl Andersson, han tjänstgjorde i många år som omtyckt söndagsskollärare i Missionskyrkan Fridhem, Hultsfred. En annan av sönerna hette Sven Oskar Andersson, född i St. Hultenäs den 12 november 1884, död den 11 januari 1957, gift med Signe Christina Larsson född i Målilla sn den 14 september 1896, död den 5 januari 1981. Familjen flyttade till Lyckedal omkring 1918. År 1920 den 14 mars kom till St. Hultenäs från Säfshult Gustav Emil Nilsson född 1879, han dog i Hultenäs den 6 november 1922. Han var gift med Edit född Loord den 19 mars 1891. På våren 1924 flyttade fru Edit Nilsson med sina barn till Brånhorva som arrendator där. År 1927 kom till St. Hultenäs torparen Holger Karlsson född den 30 mars 1904, gift med Vally Jonsson född i Hemmingsmåla den 28 mars 1908. De fick sex söner och familjen flyttade från St. Hultenäs 1940. Strax efter deras flyttning revs stugan av arrendatorerna på Kloster, Harry och Olle Danielsson.

 

 

 

Nr. 122 Lilla Hultenäs Backstuga under Kloster

Terrängbeskrivning: Den lilla stugan finns kvar och är väl bevarad.

Enligt HFL kom från Modet 1797 till L. Hultenäs Lars Larsson född i Vimmerby församling den 14 maj 1754, död i Hultenäs den 1 november 1815, gift med Stina Jacobdotter född i Lerkärret 1757. De gifte sig 1780. Stina Jacobsdotter flyttade till Sörebo i Vena sn 1826 där hon avled 1836. Efter hennes flyttning blev huset öde en tid.

Enligt HFL kom till L. Hultenäs Johannes Bengtsson född i Järnudda den 10 juni 1781, gift med Maja Lisa Larsdotter född i Modal den 25 september 1787. De hade sex barn. Maja Lisa var dotter till Lars Larsson. Johannes dog i L. Hultenäs den 17 januari 1852 och hans hustru Maja Lisa dog också där, den 10 oktober 1853. De hade sju barn.

År 1851 står skriven för L. Hultenäs sonen till Johannes Bengtsson, Sven Johansson född i Modal den 13 december 1825, han kallades för ”Skinn-Svente”, gift med Sara Lisa Danielsdotter född i Lönneberga sn den 25 september 1829. De hade sex barn. Till huset hörde pigan Stina Maja Jonsdotter född i Vena sn den 28 november 1807. En av sönerna var Otto Wilhelm, senare mer känd som byggmästare Otto Svensson i Hultsfred. I L. Hultenäs bodde vid tiden omkring 1910 – 1920-talet en gumma som hette Sofia ”Fia”, i Hultenäs, hon var sömmerska på Kalmar Regemente som var förlagt på Hultsfreds slätt. Hon var en snäll och godmodig människa. Hon hade en dotter som hette Edla och med tillnamnet Lundberg som gift. När torpen och backstugorna under Kloster såldes 1929, köptes L. Hultenäs av Edvin Nygren som sedan sålde det till Edla Lundberg, vilken i sin tur sålde stugan till Edvin Abrahamsson. Nuvarande ägare är Bjarne Abrahamsson. I stugan bodde under 1930-talet två mycket annorlunda damer, systrarna Edit och Sigrid.

 

Nr. 122 A Lund eller Lunden Backstuga under Kloster

Terrängbeskrivning: Inga lämningar finns kvar av stugan som troligen togs bort i slutet av 1800-talet.

Anmärkning. Uppgifterna går stark isär om var stugan legat. Möjligen kan det vara så att Lund och Sjöboda är samma stuga, men det är dock föga troligt. Huruvida utmarkeringen är rätt är svårt att säga.

År 1717 den 22 april föddes i Lund Lars Olofsson. År 1724 den 15 januari 1724 föddes i Lunden Sven Persson.

Enligt HFL 1833 – 47 bodde i Lund Jonas Persson född i Målilla sn den 17 februari 1776, gift med Lena Cajsa Jonsdotter född den 10 april 1796. De hade ett barn.

Enligt HFL 1847 – 53 bodde här Sven Andersson född i Kristdala sn den 8 april, gift med Lena Cajsa Nilsdotter född den 16 februari 1820. De hade två barn och flyttade från Lund 1850.

År 1860 kom till Lund från Lönnekulla änkan Maja Stina Olofsdotter född i Tuna sn den 5 mars 1824 med sin dotter Emma Sofia Carlsdotter född i Vena sn (troligen Lönnekulla) den 12 juni 1857. År 1863 kom hit från Målilla änkan Stina Cajsa Larsdotter född i Målilla den 15 mars 1796. Troligen kom samma år till Lund Nils Magnus Jönsson född i Vena sn den 5 juni 1826, gift med Anna Lovisa Johannisdotter född i Vena sn den 6 oktober 1830. De hade fyra barn, två av dem var Anna Sofia född den 3 maj 1857 och Christina Lovisa född den 21 februari 1860. Familjen flyttade 1866 till Lönnekulla. Till huset Jonas Nilsson född i Vena sn den 10 december 1803 och hans hustru Stina Samuelsdotter född i Vena sn den 24 augusti 1809.

Enligt HFL 1866 – 71 noteras här namnet Lunden, men skall troligen vara Lund. Till huset Nils Persson född i Tuna sn den 26 april 1808, gift med Sara Lisa Carlsdotter född i Vena sn den 9 juli 1810. Senare blev hans son Johan Petter Nilsson född den 2 maj 1850 brukare på backstugan.

Enligt HFL 1881 – 90 bodde i Lund torparen Sven August Svensson född i Vena sn den 6 januari 1855, gift med Anna Sofia Samuelsdotter född den 13 september 1849, barnen Ida Ottilia född 1879, Hilda Sofia född 1881 och Amanda Lovisa född 1883. År 1882 kom till Lund (Lunden) Anders Peter Svensson född i Vena sn den 5 februari 1861, gift med Hilda Karolina Bäckström född i Vena sn den 14 maj 1852, barnen Carl August Ehrnfrid född 1883 och Karl Oskar född 1885.

 

 

Nr. 123 Lyckedal Backstuga under Kloster

Terrängbeskrivning: Endast murstocken finns kvar av den lilla stugan.

Den första som troligen bodde i risbygget Lyckedal var Petter Persson född i Vena sn den 23 januari 1779, gift med Anna Stina Persdotter Född i Lönneberga sn den 14 oktober 1789. De hade en son.

Enligt HFL 1847 – 60 bodde i Lyckedal torparen Lars Magnus Johansson född i Vena sn den 4 oktober 1820, gift 1842 första gången med Brita Carin Andersdotter född i Vena sn den 24 november 1819, hon dog 1889. Gift andra gången med Emma Charlotta Jonsdotter född i Vederhult 1840. I sitt första äktenskap hade han fyra barn.

Enligt HFL 1873 – 86 som inhyst bodde här en dotter till Lars Johansson, Anna Lovisa Larsdotter född 1847, död 1884. Hon var gift med Karl Peter Karlsson född i Målilla sn den 24 december 1845.

År 1886 kom till Lyckedal Johan Fredrik Nilsson född i Odensvi sn den 10 april 1843, gift med Lena Sofia Karlsdotter född i Vena sn den 12 juni 1848. De hade sex barn. Från Stora Hultenäs kom till Lyckedal omkring 1905 änkan Christina Jonsdotter, hon bodde där till sin död den 16 februari 1920. De sista som bodde i Lyckedal var Axel Strömqvist och hans hustru Anna och deras barn. De kom hit 1920 och flyttade 1923. Samma år revs det lilla fähuset och övriga utbyggnader medan själva stugan revs först 1927.

 

 

Nr. 124 Sjövik Backstuga eller undantagsstuga

Terrängbeskrivning: Endast några grundstenar och lite av murstocken finns kvar. Stugan hade en golvyta på 4 x 5 meter.

Backstugan eller undantagsstugan Sjövik byggdes omkring 1920 av Alfred Strömberg och Karl Johansson (Kalle i Lyckedal). Samma år flyttade Alfred Strömberg och hans dotter Ada in i stugan. Alfred dog omkring 1922. Ada Strömberg gifte sig med Erik Pettersson från Gnöttlerum. Efter det att hon blivit änka bodde hon kvar i stugan fram till 1935, då hon flyttade till Karlsberg i Gnöttlerum, varefter stugan revs. Stugan låg cirka 50 meter väster om Sjövik (nr.125).

 

 

Nr. 125 Sjövik Torp

Terrängbeskrivning: Boningshuset är i gott skick, renoverat och är nu sommarbostad.

Anmärkning. Det påstås att grundstommen till stugan i Sjövik kommer från en liten stuga som flyttades från sitt ursprungliga läge, cirka 200 meter väster om Sjövik, intill den bäck som rinner fram där. Flyttningen skulle ha berott på att stugan låg i vägen för järnvägsbygget Hultsfred – Västervik. Detta kan emellertid inte ha sin riktighet eftersom torpet Sjövik redan fanns på 1860-talet. En uppgift säger att Sjövik en gång i tiden kallats för Gnöttlersvik.

Enligt HFL 1860 – 89 förpantades Sjövik den 25 oktober 1860 på 49 år av Karl August Jonsson född i Högsby sn den 5 april 1823, gift med Stina Cajsa Larsdotter född i Vena sn den 23 april 1825. De hade sex barn, därav ett par tvillingar födda den 18 september 1859.

År 1872 kom till Sjövik Jonas Vilhelm Jonsson född i Odensvi sn den 21 december 1839, gift med Maria Charlotta Larsdotter född i Vena sn den 30 november 1831. De hade två barn. Carl August Strömberg och hans hustru Emma bodde i Sjövik fram till hans död 1908. Sedan bodde här Gustav Johansson född 1880, gift med Anna Matilda Strömberg. De hade sex barn, bland annat en son, Bertil Johansson född 1922. När Bertil Johansson flyttade till Alvesta såldes Sjövik omkring 1955 till David Samuelsson. Ägare i dag är sonen Svenne Davidsson.

 

 

Nr. 126 Kvisterum Backstuga

Terrängbeskrivning: Där stugan en gång låg är nu vändplats för bilar eller uppläggningsplats för timmer. Jordkällaren finns kvar.

År 1884 uppfördes stugan Kvisterum på mark tillhörande Gnöttlerum av August Larsson, tidigare bosatt i Vederhult. Sonen, skräddarmästaren Albert Larsson, övertog stugan efter sina föräldrar och bodde här med sin familj fram till 1933.

Han sålde så Kvisterum till Axel Johansson (Karlsson) i Nedsjöholm och köpte då Släthult och flyttade samma år dit med sin familj. I Kvisterum bodde sedan Axel Johansson tillsammans med sin mor Selma fram till 1936 då han sålde stället till Vena kommun. Här bodde också en tid Johan Erik Persson. Omkring 1940 kom till Kvisterum Martin Karlsson (Lage) och hans hustru Elna född Karlqvist. De var de sista som bodde här och de flyttade 1965. Stugan revs 1966.

 

 

Nr. 127 Modal Torp under Kloster

Terrängbeskrivning: Stugan liksom ladugård och uthus finns kvar och är nu sommarboställe.

I Modal föddes: År 1775 den 23 mars Sara, dotter till Anders Persson och hans hustru Kristina Jacobsdotter. År 1781 den 15 maj Petter utom äktenskapet, son till piga Stina Karlsdotter. År 1784 den 29 september Anders, son till Lars Larsson och hans hustru Stina Jacobsdotter

Enligt HFL 1788 – 93 bodde i Modal Lars Larsson född i Vena sn 1756, gift med Stina Jacobsdotter född 1757.

År 1796 den 24 november föddes i Modal Stina, dotter till Bengt Nilsson och hans hustru Eva Svensdotter. År 1801 den 3 juni avlider i Modal Kristina Nilsdotter, 54 år. År 1805 den 10 augusti föddes här Lars, son till Jonas Berggren och hans hustru Greta Sofia Boberg, 38 år

Enligt HFL 1818 – 39 bodde i Modal Johannes Bengtsson född i Vena sn den 10 juni 1781, gift med Lisa Larsdotter född i Vena sn den 25 september 1787. De hade sju barn. År 1844 kom till Modal Sven Andersson född i Kristdala sn den 8 april 1817,gift med Stina Lisa Nilsdotter född i Kristdala sn den 16 februari 1820. År 1845 kom hit Samuel Peter Pettersson född i V. Eneby sn den 3 oktober 1804, gift med Stina Maja Valgren född i Södra Vi sn den 7 december 1818. De hade tre barn och flyttade från Modal 1849. År 1850 kom troligen torparen Anders Petter Eriksson född i Vena sn den 26 januari 1817 till Modal från Gnöttlerum. Han var gift med Ingrid Stina Svensdotter född i Vena sn den 1817. De hade fem barn och familjen reste till Amerika den 2 september 1869. År 1853 eller 1858 kom till Modal från Målilla Carl Magnus Rotsten född i Tveta sn den 6 juni 1815, gift med Johanna Sofia Blom född i Mörlunda sn 1825. De hade tre barn. År 1869 kom till Modal torparen Carl August Jonsson född i Högsby sn den 5 september 1823, gift med Stina Cajsa Larsdotter född i Vena sn den 23 april 1825. De gifte sig den 29 december 1846 och hade fem barn. De sista som ägde och brukade Modal var Oskar Larsson och hans hustru Gunhild.

 

 

Nr 128 Sjönäs Backstuga under Gnöttlerum

Terrängbeskrivning: Murstocken finns kvar samt röjningsrösen och stengärdesgårdar.

Enligt HFL 1839 – 47 bodde i Sjönäs Lars Nilsson född i Vena sn den 13 september 1783, gift med Stina Lotta Olofsdotter född i Vena sn den 21 december 1799 och sonen Nils Johan Larsson född i Vena sn den 18 december 1822, gift med Anna Lisa Samuelsdotter född i Hässleby sn den 15 oktober 1821. De senare hade två barn. År 1857 flyttade från posthemmanet Gnöttlerum till Sjönäs Nils Peter Svensson född i Skinnarp, Vena sn den 14 april 1814 som inhyst tillsammans med sin hustru Lisa Johansdotter född i Norrhult, Vena sn den 17 mars 1826. Nils Peter avled av bräcklighet i Sjönäs den 12 april 1862 och Lisa avled även hon i Sjönäs den 28 maj 1867 utfattig. Tre barn. De hade en ko och några höns och fick ofta livsförnödenheter av släktingar för att klara livhanken. När Lisa avlidit fördes hon i roddbåt över sjön Gnöttlen och sedan med vagn till sin sista viloplats på Vena kyrkogård. Orsaken till transporten över sjön berodde på den dåliga och gropiga skogsstigen från Sjönäs fram till bebyggelsen. Ett av barnen, Ida Lovisa född i Sjönäs den 27 april 1861, var sex år när hennes mor dog och skulle som alla föräldralösa barn auktioneras bort till lägstbjudande. I Vena sockenstuga såldes hon till sin farbror C J Wacker i Gnöttlerum, där hon fick uppleva en trygg och säker barndom.

Enligt HFL 1875 – 89 bodde i Sjönäs torparen Magnus Andersson född i Kristdala sn den 23 september 1797, gift med Stina Lisa Jonsdotter född i Målilla sn den 27 september 1804.

 

 

 

 

Nr. 129 Ljungnäset Backstuga under Gnöttlerum

Terrängbeskrivning: Endast lite av murstocken är kvar samt fina rester av matkällaren.

Ljungnäset finns inte noterar i kyrkoböckerna före 1850.

Enligt HFL 1853 – 89 inhystes på Lars Petter Jonssons ägor år 1858 änkan Inga Carlsdotter född i Tuna sn den 27 juli 1812. Hon kom från Sjöhagen (platsen okänd) och var utfattig och antecknas som fattighjon. Hon hade fyra barn, Johan Peter född den 23 oktober 1839, Carl August född den 5 februari 1842, Anna Sofia född den 15 oktober 1846 och Lars Erik född den 17 januari 1849, samtliga med tillnamnet Persson, dottern Persdotter. I Ljungnäset avled den 15 mars 1873 änkan Stina Cajsa född den 14 juni 1813 i Källehult, Hammarsebo, hennes man hette Nils Larsson.

 

 

Nr. 130 Sunekärr Backstuga

Terrängbeskrivning: Röjningsrösen och gamla åkertegar med sina stengärdesgårdar finns kvar, men var stugan låg är lite svårt att få fram.

Sunekärr omnämns redan i mitten av 1700-talet, backstugan var bebodd på 1790-talet enligt vigsellängd. I mantalslängden för år 1800 står angivet, att den första som bodde här synes ha varit avskedade husaren Kinlök (reservation för namnet Kinlök) från Ormestorp. Detta kan inte ha sin riktighet eftersom följande födelseanteckningar framkommit: År 1745 den 13 oktober föddes i Sunekärr Per Jönsson. År 1754 den 1 april föddes i Sunekärr Per, son till Johan Jonsson och hans hustru Maja Persdotter. År 1779 den 31 december föddes här Katarina utom äktenskapet, modern Karin Eriksdotter.

Enligt HFL 1789 bodde i Sunekärr änkan Maria Olofsdotter född i Ekeberg 1733 och hennes dotter Catharina Samuelsdotter född 1780. Hon gifte om sig med torparen Erik Nilsson född 1732, död den 8 juli 1788, i en ålder av 56 år och 7 månader. Den 24 oktober 1790 gifte sig drängen Peter Vesterberg, troligen med änkan Maria Olofsdotter. Peter Vesterberg var husar på Roten Visböle och när han avgick från sin tjänst kom han troligen till Sunekärr. År 1791 den 1 juni föddes i Sunekärr Anders, son till Nils Westerberg och hans hustru Katarina (Karin) Eriksdotter.

 

 

 

Nr. 131 Andersbo Torp under Fallhult

Terrängbeskrivning : Murstock liksom husgrunder av byggnader finns kvar samt röjningsrösen och ängsmark.

Andersbo var förpantat. År 1785 kom till Andersbo avskedade soldaten Jacob Svensson född i Rumskulla sn 1733, gift med Anna Jonsdotter född i Pelarne sn 1742. De hade tre barn. År 1798 kom hit Jonas Jonsson född i Andersbo, Fallhult, Vena sn den 5 september 1736, gift med Kerstin Larsdotter född i Vena sn den 2 februari 1730, hon dog den 27 juni 1824. Sonen Per Jonsson född i Andersbo, Fallhult den 3 juli 1737, gift med Ingeborg Olofsdotter född i Vena sn den 3 december 1735.

Enligt HFL 1839 – 60 bodde i Andersbo Änkemannen Gustav Nilsson född i Vena sn den 6 januari 1792. År 1862 kom till Andersbo änkan Carolina Petersdotter född i Målilla sn den 10 augusti 1839. Hon hade fyra barn.

Enligt HFL 1866 – 89 bodde här smeden Gustaf Gustavsson född i Vena sn den 26 december 1831, gift med Carolina Petersdotter född i Målilla sn den 10 augusti 1839. År 1880 kom till Andersbo Matias Reinhold Hjort född den 29 januari 1846, gift med Christina Mathilda Larsdotter född i Vena sn den 29 januari 1850. De hade fyra barn. De sista som bodde i Andersbo var två systrar, Tyra och Alfhild. Disponent Ernst Ström, Hultsfred, köpte torpet 1934 och lät samma år riva ner det. Virket försågades och användes till den nya ladugården i Långersudda.

 

 

Nr. 132 Nymåla Backstuga under Fallhult

Terrängbeskrivning: Några lämningar från stugans ursprungliga läge finns inte. Troligen har stugan flyttats eller en ny uppförts (se 1860 – 75).

År 1803 den 27 november föddes i Nymåla Jonas Petter, son till Lars Persson och hans hustru Annica Jonsdotter.

Enligt HFL 1804 – 08 bodde här Lars Dahlgren född i Tveta sn den 3 mars 1762, gift med Anna Jonsdotter född i Vena sn den 18 mars 1782. En dotter till Lars Dahlgren föddes här i Nymåla den 25 maj 1810 och hon fick namnet Ingeborg. År 1823 den 23 juni föddes i Nymåla Stina Karin, dotter till Nils Nilsson och hans hustru Cajsa Eriksdotter, 25 år. Änkan Lena Johansdotter född i Vena sn den 6 december 1793 bodde i Nymåla troligen omkring 1840 – 50- talet.

Enligt HFL 1847 – 53 bodde här Nils Gustav Pettersson född i Vena sn den 9 januari 1818, gift med Stina Lisa Persdotter född i Vena sn 1822. De hade två barn.

Enligt HFL 1860. Från Hultsfred kom till Nymåla avskedade husaren Carl Johan Jonsson- Krantz född i Koppramåla den 9 augusti 1809, i sitt andra äktenskap gift med Lisa Carin Nilsdotter född i Tuna sn den 30 mars 1823. Den yngste sonen blev husar och antog tillnamnet Styrbjörn. Inhyst Johannes Jonsson född i Vena sn den 24 januari 1813 och hans hustru Maja Lena Persdotter född i Vena sn den 1 april. De hade fyra barn.

Enligt HFL 1860 – 75. Nybygget Nymåla arbetaren Anders Jonsson född i Vena sn den 1 mars 1812, död den 27 augusti 1868, gift med Catharina Jonsdotter född i Vena sn den 29 oktober 1803. De sista som bodde här var arbetaren August Hägg som dog 1942. Stugan förvärvades därefter av apotekare Gunnar Ehrby, Hultsfred, men har senare övergått i annans ägo och användes som fritidsbostad.

 

 

Nr. 133 Stenshult Backstuga under Fallhult

Terrängbeskrivning: Marken och några fruktträd finns kvar, området runt där omkring är odlingsmark.

År 1865 kom till Stenshult skräddare Carl Magnus Larsson född i Vena sn den 27 april 1829, gift med Carolina Jonsdotter född i Järeda sn den 6 juni 1831. De hade fem barn, Emma Christina född den 4 juni 1857, Karl Aron född den 6 juli 1860, Johan August född den 11 januari 1863, Hilda Albertina född den 8 oktober 1865 och Johanna Sofia född den 28 september 1868.

 

 

Nr. 134 Grinderum, Karsborg Fallhult

Terrängbeskrivning: Stugan är helt ombyggd och används nu som sommarbostad.

Enligt HFL 1866 – 71 bodde i Grinderum skomakaren Sven August Nilsson född i Vena sn den 15 september 1840, han gifte sig den 5 september 1865 med änkan Stina Cajsa Pettersdotter född i Vena sn den 2 september 1831. Hon blev änka 1858 och avled den 19 juni 1871. Tidigare var han gift med Emma Mathilda Carlsdotter född i Vena sn den 10 april 1847. De hade sex barn. Sven August Nilsson sålde Grinderum till skräddaren Carl Magnus Larsson (se nr. 133). Sedan han blivit ägare till torpet döpte han om det till Karlsborg, efter sitt eget förnamn. Ägare blev sedermera sonen, skräddaren Aron Karlsson född den 1 juli 1860, gift med Mathilda Nilsdotter född den 19 augusti 1865. De fick fyra barn, Edvin, Josef, Hugo och Ebba. I slutet av 1930-talet övertogs Karlsborg (Grinderum) av sonen skräddaren Josef Natanael och hans hustru Alma Susanna Karlsson. De fick två flickor, Aina och Barbro. Den 4 juni 1958 köptes stället av Thure Johan Aldor Nilsson från Salsnäs i Gårdveda. Sonen Stig Yngve Thuresson övertog som arv Karlsborg den 21 oktober 1964. Han sålde det 1969 till Wigerth Johansson, som samma år den 21 juli sålde Karlsborg till nuvarande ägaren ingenjör Lennart Holmqvist, Hultsfred.

 

 

Nr. 135 Nygård Backstuga under Fallhult

Terrängbeskrivning: Stugan och uthus finns kvar, stugan används i dag som fritidsbostad.

Enligt HFL 1788 – 89 bodde i Nygård Sven Johansson född i Telleryd 1750, gift med Ingeborg Svensdotter född i Långmossen under Käreby 1749. Svärmodern, änkan Karin Eriksdotter född i Käreby 1716.

Enligt HFL 1818 – 25 bodde här Jonas Larsson född i Vena sn den 11 september 1740, död 1821, gift med Carin Nilsdotter född den 6 juli 1742, död 1813. Jonas Abrahamsson född i Vimmerby församling den 20 mars 1789, gift med Maja Lisa född i Målilla sn 1795. De hade fyra barn.

Enligt HFL 1847 – 60 bodde i Nygård Sven Persson född i Vimmerby församling (Vena) den 19 april 1803, gift med Stina Larsdotter född i Sandsjö sn den 31 oktober 1810.

Enligt HFL 1866 – 89 bodde här Erik Nilsson född i Kristdala sn den 3 april 1811, gift med Lisa Carlsdotter född i Vena sn den 8 april 1805. År 1879 kom till Nygård Sven August Pettersson född i Vena sn den 21 april 1850, gift med Ida Johansdotter född i Vimmerby församling den 3 augusti 1850. Den siste som brukade Nygård var Hilmer Svensson. Efter hans död omkring 1960 såldes fastigheten på auktion till Östra Smålands Missionförening. Strax där efter förvärvades Nygård av Harald Johansson, Stenberg.

 

 

Nr. 136 Svensmåla Backstuga under Koppramåla

Terrängbeskrivning: Lite av murstocken finns kvar, den tidigare odlade marken runt stugan är numera ängsmark.

Enligt HFL 1788 – 1803 bodde i Svensmåla Sven Nilsson född i Åkershult, Vena, 1732 med sina barn Ingrid född i Hästhorvan den 13 september 1761 och Nils född i Svensmåla 1774.

Enligt HFL 1833 – 39 bodde här änkan Lisken Persdotter född i Vena sn den 21 augusti 1781 med sina tre barn. Hon antecknas som fattighjon. Inga Carlsdotter född i Tuna sn den 27 juli 1812. Hon hade tre barn. År 1853 kom till Svensmåla Nils Jacobsson född i Vena sn den 7 oktober 1811, gift med Anna Greta Andersson född den 4 september 1809. De hade tre barn.

Enligt HFL 1871 –80 bodde här änkan Carin Eriksdotter född i Vena sn den 19 november 1821. Hon hade fyra barn. Hon kallades för ”näslösa Karin”. Det rätta namnet på den person som sist bodde i Svensmåla har inte gått att få fram, men han kallades allmänt för ”tysken”, han hade talsvårigheter och uttryckte sig därför slarvigt och många gånger obegripligt. Tidvis var stugan öde och var obebodd i fler år innan den revs omkring 1920.

 

 

Nr. 137 Gnöttersberg Backstuga

Terrängbeskrivning: Rester av den en gång i tiden odlade marken kring stugan kan skönjas.

Enligt HFL 1818 – 25 bodde i Gnöttersberg änka Anna Johansdotter född i Tomtabacken, V. Ryd sn den 27 september 1744, död den 21 februari 1819. Hon gifte om sig med änkemannen Per Nilsson i Långersudda som avled 1812. Per Nilsson hade en son i sitt första äktenskap som hette Lars Persson född i Långerssudda den 1 december 1774. Det andra äktenskapet var barnlöst.

Enligt HFL 1860 bodde här Nils Magnus Larsson född i Vena sn den 28 oktober 1831 och hans syster, pigan Chatarina Larsdotter född i Vena sn den 5 mars 1834.

 

 

Nr. 138 Ängstugan Backstuga

Terrängbeskrivning: Husgrunden har raderats bort på grund av breddning av den väg som går förbi där stugan låg. Endast några små rester kan skönjas där stugan varit. Under åren 1937 – 38 revs Ängstugan och återuppbyggdes vid Lönneberga station.

År 1858 kom till Ängstugan Nils Petter Pettersson född i Vena sn den 4 november 1836, han gifte sig 1864 med Anna Stina Andersdotter född i Målilla sn den 22 februari 1837. De hade ett barn. År 1863 bodde i Ängstugan 1/8-delsägaren Nils August Andersson född i Vena sn den 26 december 1838, gift med Emma Maria Nilsdotter född i Vena sn den 22 december 1846. År 1869 kom från Ormestorp till Ängstugan änkan Ingeborg Johansdotter född i Vena sn den 21 februari 1816, hon blev änka den 16 januari 1864. Med sig hade hon sin son Johan Petter född den 30 november 1851. Johan Petter Eriksson gifte sig med Johanna Charlotta Samuelsdotter född den 24 september 1859 och de bosatte sig i Ängstugan. År 1889 emigrerade de båda till Amerika med sin son Sven Oskar Wilhelm född den 11 september 1879. De sista som bodde i Ängstugan var Nancy Johansson och hennes son Thore omkring 1936.

 

 

Nr. 139 Pers eller Grinderna Backstuga

Terrängbeskrivning: Endast lite rester finns kvar av stugan, som revs i början av 1900-talet.

Enligt HFL 1818 –25 bodde i Pers Per Månsson född i Törnsfall den 22 juni 1785, gift med Katarina Persdotter född i Lönneberga sn den 11 maj 1762. De hade en dotter.

Enligt HFL 1866 – 71 bodde här Nils Petter Pettersson född i Vena sn den 4 november 1836, gift med Anna Stina Andersdotter född i Målilla sn den 22 februari 1837. De gifte sig den 3 december 1863 och de hade en dotter född i Pers den 2 oktober 1864. Familjen emigrerade till Amerika den 28 april 1870.

 

 

Nr. 140 Venaholm Venaskog

Terrängbeskrivning: Det gamla torpet finns kvar och användes som fritidsbostad.

Anmärkning. Uppgifterna om Venaholm är mycket sparsamma och klargör inte huruvida det rör sig om ett husartorp eller inte. Någon nummerbeteckning har inte stått att finna på torpet. På Generalstabens karta 1876 står Venaholm noterat som HT. Enligt en sägen skulle Venaholm vid något tillfälle sålts för en kofta, det kanske var så i stället att det spelades bort på kortspel eller såldes billigt på grund av spritmissbruk. Uppgifterna om här nedan antecknade personer kan varas från Venaholm under Vena by. Därför reserveras för felaktigheter. År 1855 arrenderades Venaholm av Gustav Magnus Magnusson född i Frödinge sn den 9 oktober 1822, gift med Anna Lisa Persdotter född i Vena sn den 1 september 1820. De hade fem barn.

Enligt HFL 1871 – 80 bodde i Venaholm Nils Alfred Eriksson född i Vena sn den 8 juni 1849, gift med Klara Mathilda Svensdotter född i Vena sn den 24 september 1853. De hade tre barn.