Utflykt till kulturreservatet Stensjö by den 4 juni.

Nationaldagen 6 juni hissas flaggan klockan åtta i hembygdsparken sedan fikar vi tillsammans

Stadsvandringar med Georg Karlsson i juli.

Midsommar i parken börjar på torsdag kväll med att klä stången

Några bilder från en sommarvacker hembygdspark

Mangårdsbyggnaden Dalsebostugan

Soldattorpet Bergebo

I bakgrunden backstugan Andersbo

Bakom blommorna skymtar Emarps stationsbyggnad