Välkommen till ett nytt år med Hultsfreds hembygdsförening! Aktiviteterna har redan dragit i gång. Vävstugan startade säsongen redan 9 januari och den 28 träffas Bildgruppen igen. Årets program är till stora delar klart även om det ska fyllas på med en del programpunkter. Du har allt som är klart under rubriken ”Hela programmet” här bredvid. Kolla gärna.